Какво представлява инвестиране в стойност?

Инвестирането в стойност е стратегия, при която инвеститор избира да купи акциите на компания, чиято пазарна цена е под нейната вътрешна стойност. Тази концепция е измислена от Benjamin Graham и David Dodd, които се считат за „бащите“ на инвестирането в стойност. В основата на тази стратегия стои разминаването между пазарната цена на акция и нейната „вътрешна стойност“.  Вътрешната стойност на компанията е онази  стойност, която е оценена на базата на индивидуалните допускания на самите инвеститори.  Инвеститор в стойност не просто купува акциите от дадена компания, той купува дял от бизнеса ѝ. За инвеститора в стойност, печалбите от инвестицията идва от стойността на компанията, а не от спекула с нейната пазарна цена. Инвеститорът купува компания, която има изключителни финансови показатели, конкурентно предимство. Компания, която е силен бранд и компания, която има много добри бъдещи перспективи. Като цяло, той купува дял от изключително стабилен бизнес, който има много добро бъдеще. Пример за такава компания е Кока Кола! Компания основана през 1886 година, световно разпознаваем бранд, финансово стабилна компания. Като това е компания, която всяка година разпределя дивидент към акционерите си. Кока Кола има изключително добри перспективи да бъде още 100 години „на линия“. Колкото и да се промени технологията около нас, няма как да се промени начина, по който милиарди хора пият една от най-емблематичната напитка в света. От едната страна на монетата, стои стратегията инвестиране в стойност, а от другата страна стои стратегията „Buy and Hold“. Важни, за инвеститорите в стойност са факторите, които изграждат „вътрешната стойност“ на компанията. Веднъж инвестирали парите си, инвеститорите в стойност се абстрахират от текущата пазарна цена. В контекста на инвестиране в стойност, инвеститорите сравняват вътрешната стойност на компанията с пазарната ѝ цена.
Инвеститорите използват различни финансови показатели и съотношения. Те използват почти целия арсенал на фундаменталния анализ, за да достигнат до вътрешната стойност на компанията. В основата на тази стойност, стоят индивидуалните допускания на самия инвеститор за бъдещата стойност на компанията. Също така, стоят и индивидуалните му допускания, относно начина по който ще се дисконтира тази стойност към текущ момент. Инвеститорите имат нужда от начин да намалят риска, за това е толкова важната концепция „марж на безопасността“. Ако сте оценили, че вътрешната стойност на дадена компания е 25 долара за акция, а пазарната цена на тази компания е 30 долара, това означава, че пазарът е надценил компанията, спрямо вашите допускания. Ако двете цени са по 25 долара за акция, то пазарът ще е оценил „справедливо“ компанията, спрямо оценката ви за вътрешна стойност, но няма как да сте сигурни, че това е така. А какво ще стане, ако пазарната цена е 20 долара? Вътрешната стойност е 25 долара, при пазарната цена от 20 долара, ще имаме 5 долара положителен дисбаланс. Точно този положителен дисбаланс се явява и маржът на безопасността. Инвеститорите в стойност, не целят да купуват акциите на компаниите на „справедлива стойност“, а държат да купуват акции с известен марж на безопасност, защото по този начин инвеститорите ще имат допълнителен буфер спрямо допусканията им. Ако „обективно“ вътрешната стойност не е 25 долара, а 22 долара, инвеститорът би сбъркал, ако купи на ниво от 25 долара за акция. От друга страна дори, ако купи на 20 долара, той ще има 5 долара буфер спрямо оценката си – тези 5 долара могат да се считат като буфер, който защитава инвестицията им. Можем да кажем, че точно с маржа на безопасност, инвеститорите си купуват застраховка срещу негативно ценово движение, но също така и „сигурност“. Инвеститорите в стойност са напълно наясно, че оценката им за „вътрешната стойност“ е субективна и може да са в грешка. Те приемат, че нямат контрол над „обективната и истинската“ вътрешна стойност. Отново има несигурност и тази несигурност бива отместена чрез маржа на безопасността. От друга страна, инвеститорите в стойност изискват марж на безопасност, защото по този начин, купуват подценени активи. Разговорно казано, инвеститорът в стойност,  купува 1 лев за стотинки.  Когато купите актив, с десетки проценти по-ниска цена спрямо вътрешна му стойност, можете да генерирате свръх печалба – отново си говорим за асиметричен риск към печалба. Друг изключително важен елемент, в контекста на инвестирането в стойност е времето.
Дори да инвестираме в компания, която ни представя асиметрична риск към печалба, това не означава, че пазарът веднага ще се „поправи“. Всеки ден, пазарът предоставя различна цена на различните активи, като това е цена, която е следствие на всички пазарни играчи. Това, че сме намерили „подценена компания“, не означава, че и останалите са я намерили. Няма единни допускания, които са валидни за всички инвеститори! Всички инвеститори разполагат с една и съща информация, относно факторите, които влияят върху дадена компания, но всеки инвеститор интерпретира информацията по различен начин. Именно това е причина да има пазар! Едни инвеститори считат, че компанията е подценена, а други се убедени, че тя е надценена. Точно това е причината пазарната цена да расте и да се срива. Ако всички инвеститори интерпретираха информацията, по абсолютно един и същ начин, никога нямаше да има пазар! Защо? Просто е! Ако всички искат да купят, то кой ще им продаде? Ако сте убедени, че пазарът е подценил компанията, в която инвестирате, и ако имате марж на безопасност, трябва да дадете нужното време на пазара, за да се „поправи“ – това не става от днес за утре. Трябва да следвате стратегията „Buy and Hold“, защото може да се наложи да чакате месеци или години пазара. Търпението е добродетел в света на инвестирането!

Абонирахте ли се за моя YouTube канал?


До някаква степен инвестирането в стойност може да се счита, като спекулативно, защото нямаме контрол над пазара и няма как да очакваме, той да прави това, което искаме. Затова, ако сте решили да инвестирате в дадена компания, то тя трябва да има стабилен фундамент. Разбира се, ако искате да сте по-сигурни, трябва да имате марж на безопасност, след което ви остава просто да чакате. Не забравяйте, че създаването на нова стойност е закодирано във всяка компания (иначе няма да съществува), така че рано или късно тази стойност ще бъде създадена, и тя ще бъде положително интерпретирана от пазара. Ако някой ви направи оферта да ви продаде монета от 1 лев, за 40 стотинки ще се съгласите ли? Сигурно ще кажете „този 1 лев е фалшив“ или „продавачът не е с всички си“. Уверявам ви, че левът не е фалшив, както и че офертата е истинска. Ще го купите ли? Предполагам, че всички ще го купите, защото това ви се вижда като „невероятна оферта“, оферта, която няма друг път да ви се случи. Може тази оферта да ви се вижда невероятна, но точно такива оферти обичат да приемат всички инвеститори в стойност. Ако сте купили на 40 стотинки, дали ще устискате да продадете обратно тази монета от 1 лев, на точно 1 лев? Ако отговорите с „ДА“, значи разбирате и философията на инвестирането в стойност. Основната философия на инвестирането в стойност е, че всеки ден пазарът предоставя различна цена, на един и същ актив (компания), а от вас зависи дали ще я приемите или не. След като знаем, че пазарът е движен от емоциите на пазарните играчи, то не е трудно да разберем, защо всеки ден има промяна в цената. Към това, ако прибавим разбирането ни фундаменталния анализ, вътрешната стойност, маржа на безопасност и времето, то инвестирането в стойност се оказва изключително печеливша стратегия! Колко е печеливша?
Погледнато исторически, „S&P 500“ е постигнал по 9.77% средна годишна възвращаемост от 1928 година до 2017 година. Въпреки че, близо 10% годишна възвращаемост се счита за доста добра, тя бледнее пред способностите на активното инвестиране в стойност. През 1965 година, Уорън Бъфет, влиза в контрол на Berkshire Hataway при пазарна цена около 12 долара за акция. През следващите 52 години, под управление на Уорън Бъфет, пазарната цена на Berkshire Hataway расте средно с малко  над 21% на година.  Какво означава 2 пъти по-голяма средна годишна възвращаемост ? От средата на 1965 година до 2 Aприл 2018 „S&P 500“( Юни месец 1965 индекса е на нива от 85 долара, а на 2 Април 2018 е 2581 долара) е генерирал 2936% доходност, а какво прави Berkshire Hataway? За абсолютно същия период средна годишна доходност от малко над 21%( от 12 долара за една акция през 1965 година до 293 410 долара за една акция), е генерирала обща възвращаемост от 2444983% – два милиона четиристотин четиридесет четири хиляди процента. Коментарите са излишни! Инвестирането в стойност е класичка форма на инвестиране – това е активно инвестиране, което е свързано с много време, енергия, усилия, фокус, дисциплина и психология.   Активният инвеститор в стойност плаща голяма цена. Той трябва да направи голяма и скъпа инвестиция в себе си, но в замяна получава неограничена доходност!  .
Ако искате имате правилната инвестиционна основна и да управлявате по най-добрия начин парите си и те да работят здраво за вас, можете да видите моите програми и продукти: ✅Практически курс: Намиране на справедливата цена на една 📈компания ✅Наръчник: Как да изградим 💵машина за пари от ETF-и? ✅Практически курс: Намиране на инвестиционната стойност на 🏠имота ✅Книга: От 0 до 1000 лв. на месец: пасивни доходи от инвестиции в 🏡имотиБЕЗПЛАТНА 15 Минутна финансова консултация *Информацията, която предоставям в статиите и видеата, не трябва да се счита за взимане на инвестиционно решение. Направете свое проучване и вземете информирано решение за вашите пари.
0 0 votes
Article Rating
Сподели с приятели :)
Написано от:
Александър Дяков

Казвам се Александър Дяков, и моята страст е света на финансите и инвестициите. Аз съм инвеститор в стойност и имам над 15 годишен опит в широк спектър от инвестиции във финансови и реални активи, като специализирам в бизнес и инвестиционното оценяване.

Виж всички статии
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Написано от: Александър Дяков
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x