Бизнес консултации и менторинг

с мен Александър Дяков

 • Бизнес оценяване - придобивания/продажби
 • Оценяване на инвестиционни активи
 • Финансови системи и процеси
 • Инвестиционни стратегии
 • Управление на капитала
 • Изготвяне на дългосрочни финансови планове
 • Проучване и анализиране на инвестиционни възможности
 • Анализиране на бизнес системи
 • Изграждане на бизнес планов и pitch decks
 • ... още много други неща

Здравей!


Казвам се Александър Дяков и това е страницата на моите бизнес финансови консултации и менторинг. 


Ето малко информация за мен:


Аз съм онлайн предприемач и инвеститор в стойност.


Създал съм компания, която е специализирана в:
✅ Бизнес/инвестиционен анализ и оценка
✅ Финансово и инвестиционно консултиране
✅ Инвестиционно проучване
✅ Структуриране на портфолио
✅ Финансово обучение и наставничество

💎Консултирам лица с висока нетна стойност (HNWI) и бизнеси в областта на - Ecommerce, IT, недвижими имоти и инвестиции.

Съосновател съм и бивш финансов директор на публична компания, Инфинити Капитал АД, (листната на пазара BEAM) за инвестиции в недвижими имоти - с пилотен проект от над 10 милиона лева.


Благодарение на опита ми, разбирам предизвикателствата, пред които се изправяте всеки ден, защото и аз съм преминал през тях. С години опит в сферата на финансите и инвестициите, моята мисия е да ви помогна да реализирате пълния потенциал на вашия бизнес.


Защо да изберете мен?

 • Персонализиран подход - Всеки бизнес е уникален, и точно затова предлагам индивидуални консултации, които отговарят на специфичните нужди и цели на Вашата компания.
 • Дългосрочна стратегия - Помагам ви не само да разрешите текущите си финансови предизвикателства, но и да изградите устойчиви стратегии за бъдещ растеж и развитие.
 • Персонализиран подход - Всеки бизнес е уникален, и точно затова предлагам индивидуални консултации, които отговарят на специфичните нужди и цели на Вашата компания.
 • Подобряване на финансовата ефективност - Оптимизирам Вашите финансови операции и увеличавам ефективността, което води до по-голяма печалба и намаляване на разходите.
 • Риск мениджмънт - Идентифицирам потенциални рискове във вашата бизнес стратегия и предлагам решения за тяхното управление и минимизиране.
 • Иновативни инвестиционни стратегии - Предлагам прогресивни и иновативни подходи за инвестиране, които максимизират възвращаемостта и подпомагат растежа на вашата компания.
 • Прозрачност и доверие - Строим взаимоотношения базирани на откритост и доверие, като гарантираме, че винаги сте информирани и уверени във всяко взето решение.
 • Обучения и развитие - Предлагам обучения за Вас и Вашия екип, за да може всеки да разбира и да управлява финансовите аспекти на бизнеса по-ефективно.

Ключови умения и експертиза


Като финансов и инвестиционен ментор и консултант, разбирам значението на компетентността и специализираните умения в динамичния свят на бизнеса. Ето някои от основните умения, които ме отличават и гарантират успеха на клиентите ми:

 • Финансов анализ - Професионалният ми опит включва задълбочен анализ на финансовите отчети, баланси и печалби и загуби, което ми позволява да откривам възможности за оптимизация и потенциални рискове.
 • Инвестиционно планиране - Разработвам инвестиционни стратегии, които са съобразени със специфичните цели и рисковия профил на всеки клиент, увеличавайки тяхната възвращаемост и защитавайки инвестициите от непредвидими пазарни колебания.
 • Бюджетиране и прогнозиране - Способността ми да създавам реалистични и достижими бюджети, както и да правя точни финансови прогнози, помага на бизнесите да останат финансово здрави и да планират за бъдещето.
 • Финансово моделиране - Използвам напреднали техники за финансово моделиране, за да симулирам различни бизнес сценарии и да оценя въздействието на различни стратегически решения.
 • Управление на риска - Имам изградени умения за идентифициране и анализ на потенциални рискове, което ми позволява да предложа стратегии за тяхното намаляване или избягване.
 • Лидерство и обучение - Освен че предоставям консултации, аз съм и лидер, който обучава и вдъхновява екипи, като им предавам знанията и уменията, необходими за успех във финансовия свят.
 • Комуникационни умения - Способността ми да предавам сложна информация по ясен и разбираем начин е ключова за изграждането на доверие и успешни взаимоотношения с клиентите.
 • Обучения и развитие - Предлагам обучения за Вас и Вашия екип, за да може всеки да разбира и да управлява финансовите аспекти на бизнеса по-ефективно.
Insert Content Template or Symbol