Писна ми, искам парите да работят за мен!

Ами ако сам започнеш да инвестираш парите си, без да се налага да имаш огромна сума пари и икономическо образование?

Здравей, казвам се Александър Дяков, и за последните 12 години, моята страст е света на финансите и инвестициите.

Аз съм онлайн предприемач, професионален инвеститор и трейдър, финансов ментор и създател на книгата - "1000 лева как да ги инвестираме на капиталовите пазари".

Именно следствие на тази книга не минава и ден, в който да не получа поне по един имейл

със запитване относно „Как да направя така, че парите да работят за мен?“. Целия този безкраен поток от запитвания, който мога да го обобщя в няколко истории със следните заглавия …


„Знам, че парите могат да работят за мен, но не знам как да стане това“


„Не съм доволен как професионалните дружества управляват парите ми, как да се справя по-добре от тях?“


„Писна ми … искам вече парите да работят за мен!“

„Искам сам да инвестирам парите си, но ме е страх да не ги загубя“


„Имам 5 000 лева, в какво да ги вложа?“


„Успях да увелича дохода си и да спестявам повече пари, но какво правя сега?“


„Искам да имам активи, които да изплащат всичките ми месечни разходи“


„Как да постигна висока доходност?“


„Как да изградя инвестиционен портфейл, за да се пенсионирам до 15 години?“


„Искам да стана финансово свободен, но си нямам идея как да стане това, моля помогни!“

Почти винаги такъв тип имейл се трансформираше и в разговор. Въпреки че, хората и историите бяха различни, те имаха сходен, ясно разграничим проблем.


Проблемът е, че те нямаха инвестиционна основа върху, която да стъпят. Нямаха правилната основа, която да им позволи да изградят тяхната инвестиционна култура. Нямаха правилната основа, с която да постигнат своите финансови цели и желания. 


Общото между десетки проведени разговори беше, че всички хора имаха поставени цели. Но, за да ги постигнат, те трябваше да изградят умение, с което да контролират и управляват парите си.


Умелото управлението на парите е от ключово значение.

Целите бяха както краткосрочни и дългосрочни, така и свързани със сигурността и желанията.

Към сигурността спадаше както защитата срещу инфлацията, така и осигуряването на пенсията.

 • Инфлацията - тази неумолима сила, която яде нашето богатство … текущо със скорост около 3% на година. Действа демотивиращо, ако цяла година работиш, жертвайки време и усилия, само и само на края на годината, покупателната сила на парите ти, да намалее с 3%.
 • Пенсията - мисля, че е ясно, но все пак ще спомена … всички бяха убедени, че след няколко десетилетия, просто няма да има държавни пенсии или ако има те ще бъдат с нищожна полезност.

„Ами ако нещо стане“? … "Ако изведнъж парите от заплата секнат, тогава какво? "


Паричен поток, който идва всеки месец отвъд работната заплата, е така търсеният финансов пристан. Дори и малък, такъв поток действа успокояващо за хората, защото те знаят, че могат да разчитат на доход отвъд тяхната заплата ... „ако нещо стане“.

Желания бяха безбройни – като се започне от това да „обиколят света“, преминем през „голямата и мечтаната къща“ и достигнем до тотална финансова свобода и бляскавия живот на богатите.

Реално погледано няма значение какви са целите и желанията, защото общото между тях, е че без наличието на паричен ресурс, те няма как да се осъществят.

Всичко се свежда до това колко умело управляваш и инвестираш парите си.

С други думи, трябва да стъпим на правилната инвестиционна основа.


Трябва да изградим правилната инвестиционна основа, от която да надграждаме, за да създадем инвестиционна култура.

Когато имаш правилно положената инвестиционна основа ще можеш:

 • Да отсяваш информацията – ще филтрираш важната от ненужната информация.
 • Да анализираш – ще можеш да я анализираш, за да разбереш какво ценно ти казва тя.
 • Да синтезираш – след анализа, просто трябва да свържеш точките, за да намериш златната инвестиционна възможност.
 • Да вземеш инвестиционно решение – това е най-сладкото … ако си взел решение да инвестираш, просто отваряш сделка. По този начин позволяваш на парите ти да работят за теб самия.

Основата на инвестиционна култура е контролът!

Ти контролираш парите си!

Контролът е равносилно на поемане на отговорност за твоите действия.

Масово хората бягат от отговорност, като делегират „отговорност“ на някой друг … защото е по-лесно!

Когато бягаш от отговорността за твоите пари, те просто бягат от теб!

Само когато поемеш юздите на контрола можеш да управляваш парите си по най-добрия начин. А те на свой ред, ще ти се отблагодарят по най-добрия начин, който знаят. А именно като отприщят един безспирен финансов поток към теб.

Поемайки контрола, ти ще правиш грешки, но ако поемеш отговорност и се учиш от тях, те ще се превърнат в безценни уроци. Уроци, от които ще изградиш солидна основа.

Когато имаш инвестиционна основа, решенията ти относно парите няма да бъдат продиктувани от думите на близки и приятели или мними експерти, а ще бъде следствие на теб самия. Това е така защото ти сам ще си извървял целия път за да намирането онези златни възможности, в които да инвестираш.

За миг си представи, че имаш инвестиционния опит на Робът Кийосаки или Уорън Бъфет и че пред теб стои следния избор – да инвестираш на базата на нечие чуждо мнение или на базата твоите умения и опит. Мисля, че е пределно ясно какво ще избереш.

Когато имаш инвестиционна основа, ще изградиш умения и опит, които ще прелят в създаването на твоята инвестиционна култура и философия.

Когато имаш инвестиционна основа, ще можеш да отстоиш на емоциите, а това прави разликата дали ще станеш успешен инвеститор, или не.

Уорън Бъфет

Ако не можеш да контролираш емоциите си, не можеш да контролираш парите си

Разликата между хората, които имат финансова свобода и тези, които нямат, е именно в управлението и контролът на техните пари. Финансово свободните хора са спечелили играта на парите. Но те не са я спечелили с помощта на „Светият Граал“ … той не съществува.

Те са жертвали време и усилия, за да изградят основа, от която да извайват своята инвестиционна култура.

Няма как да успееш в играта на парите, ако не можеш да направиш така, че парите да работят за теб!

Но как се изгражда инвестиционната основа?

За мен, има 3 основни средства, с чиято помощ човек може да изгради инвестиционна основа, при това в България:

 • Недвижими имоти
 • Предприемачество
 • Капиталовите пазари

Недвижимите имоти са чудесно средство за изграждане на инвестиционна култура, защото са дълготрайни, лесни за контролиране и управление, не са трудни за разбиране и най-вече носят пряк паричен поток, но … имат един основен проблем.

За да ги притежаваш, се изисква да имаш голяма сума пари. Събирането на тази сума отнема години наред. А както вече казах, времето ни е краен ресурс.

За предприемачеството и създаването на бизнес не е нужен голям капитал, но за да успееш в това начинание, трябва да вложиш много време. Време, както за да придобиеш нужните знания и умения, така и за да натрупаш нужния опит. А това в контекста на работа от 9 до 5 е почти невъзможно. Споменах ли, че е едно от най-рисковите начинания, защото угрозата от фалит, дебне от всякъде.

Недвижимите имоти и предприемачеството са идеални средства, с които може да изградим инвестиционната основа, но за жалост те идват със своите лимитации – голям капитал и сериозна времева инвестиция.

Затова остава последната опция – капиталовите пазари!

За да имаш достъп до капиталовите пазари е нужно да разполагаш с капитал, който е в пъти по-малък спрямо този нужен ти, за да инвестираш в малък апартамент.

Нека да не забравяме и времевия фактора!

Веднъж изградил основата и в последствие инвестиционен стил, може да вложиш едва няколко часа на месец и да направиш така, че парите ти да работят по най-добрия начин за теб.

Но все пак си говорим за изграждане на инвестиционна основа в България. Точно поради тази причина, основният фокус ще спадне върху нашия роден капиталова пазар - Българската Фондова Борса(БФБ).

БФБ дава уникални предимства спрямо останалите фондови борси – ниски бариери за вход и данъци.

Мнозина се вцепеняват пред идеята да инвестират сами парите си. Те си мислиха, че капиталовите пазари са прекалено сложни за тях и че те нямат нужния умствен капацитет да ги разберат.

Глупости!

Докато не дадеш шанс на колелото, то е мистично за теб. Аналогично е и с капиталовите пазари - докато не им даде шанс и те ще останат мистерия за теб. Трябва да се научим да даваме шансове на себе си и нещата около нас, за да се придобиват нови знания и умения.

Страхът от загуба на пари е наистина реален, но в основа на този страх се корени липсата на знания и умения. Когато имаш правилната инвестиционна основа, ти ще знаеш къде са опасностите – ще ги отбягваш или ще се застраховаш срещу тях.

Голямата сума пари е отново мит.

Мит, който е силно подклаждан от филмовата индустрия. Реалността е, че всеки може да за почне инвестиционната си кариера, със сума, която е напълно поносима за нашите стандарти. А именно 1000 лева.

Ами времето?

Тук вече съм съгласен!

Изисква се време, за да се придобием така нужното ни инвестиционно знание, също така и време, за да превърнем това знание в умение.


Ако човек те първа реши сам да се обучава, ще му отнеме много време, защото принципна на "проба-грешка" отнема наистина време. Ако реши да избере систематизирано знание, може да се спестят месеци, дори и години в лутане.

Като цяло, в основата на горните опасения се криеше само едно – липсата на знанието. Когато никога не си се сблъскал с дадена материя, ставаш много лесно податлив на всякакви манипулации и митовете – а те в един момент се превръщат в реалност за теб.

Какво е решението?

След 35-я имейл и десетките разговори, които проведох, вече бях напълно убеден какво трябваше да направя.

Време беше да вкарам тези 12 години опит на финансовите пазари в действие.

Само по този начин можех да разбия на пух и прах всички митове и страхове.

Само така можех да помогна на всички, които знаеха къде се корени проблема, но все още не намираха решението.

Само по този начин можех да помогна на хората да направят така, че парите им да работят за тях.

Ако и ти търсиш същото си попаднал на правилното място.

Представям ти моя курс по ...

Научи как в 5 стъпки сам да инвестираш парите си на капиталовия пазар. Положи правилната инвестиционна основа и започни инвестиционната си кариера със сума равна на 1000 лева.

Солиднa основа

Разбери в детайли всичко нужно, за да намериш сам инвестиционните възможности.

Ясен фокус

Забрави за разсейванията. Изгради лазерен инвестиционен фокус и нищо няма да може да те спре.

Приложно знание

Контролирай всяка фаза от инвестиционния процес ... от информацията до отварянето на сделка. Управлявай портфейла си по най-ефективния начин.

Могъща сила

Умело управлявай и контролирай парите си. Готов ли си да отприщиш тяхната безгранична финансовата сила?

Стабилна оценка

Веднъж изградил инвестиционна си основа, с лекота ще можеш да оценяваш всякакви инвестиционни възможности.


Това е детайлен онлайн курс, който разбива на пух и прах всички финансови митове и легенди. Курс, който по изключително лесен и достъпен начин, обяснява всички сложни концепции и термини свързани с капиталовия пазар. Курс, който цели да ти помогне да изградиш правилни и здрави инвестиционни основни, за да можеш сам да управляваш парите си.

Курсът е изключително ефикасен – ще можеш да започнеш да прилагаш наученото на практика, още в момента, в който приключиш и последния модул.

Нещо много важно!

Всичко, което ще видиш в курса, ще е пречупено през нашата действителност. Няма да си говорим за западните капиталови пазари, а фокусът ще падне върху БФБ. По този начин целя за най-кратко време да изградим инвестиционната ти основа. Ще видиш „Какво, Как, Защо?“ свързано с капиталовия пазар.

Също така, ще видиш и целия инвестиционен процес. От регистрацията на брокерска сметка до създаването на портфейл от акции.

Като в последния модул ще видиш как ще инвестирам 1000 лева, за да изградим реален инвестиционен портфейл. Защо 1000 лева? Защото точно с такава сума, може да започне инвестиционната ти кариера.

Всичко това ще го видиш в курса, защото с този курс целя нещо голямо!

Да изградим твоята безусловна инвестиционна основа, върху която да стъпиш.

Веднъж стъпил, инвестиционната ти култура ще е въпрос на време.

А благодарение на нея, ще можеш да оценяваш възможности не само на БФБ, не само на външните капиталови пазари, а практически всякакви възможности от огромния спектър с инвестиционни възможности.

В курса ще научиш... 

Първи стъпки
Защо да инвестираме на БФБ?
Инвестиционна култура и начин на мислене
Инвестиционни цели
Какво е капиталов пазар?
Какво се търгува на БФБ?
По какъв начин се печели на борсата?
Брокери и регистрация на сметка
Термини
Какво представлява пазарът?
Какво представляват поръчките?
Видове пазари
Методи за анализ
Инвестиционен стил – Активно Инвестиране
Комисионна
Пасивно Инвестиране
3 основни стратегии
Техники за покупка и продажба
Психология и Умствена Настройка
Запознанство с Инвестиционната Платформа
Приложен Технически Анализ
Приложен Фундаментален Анализ
Инвестиране на 1000 лева
Бонус

Целият курс представлява онлайн видео обучение с 24 урока, събрани в 5 модула, като времетраенето на целия курс е 9 часа.

Курсът е линеен или с други думи - всеки урок надгражда над предишния. Само когато последователно преминаваш от един урок към друг, може да си гарантираш, че за възможно най-кратко време ще си преминал през целия материал. А като вложиш малко време и усилия в практикуване на наученото, за нула време ще видиш промяната.

Отделно ще имаш неограничен достъп до курса. Прегледай по всяко време всеки урок и всеки модул.


Не си напълно наясно с дадена концепция? Искаш да си припомниш някой урок? Искаш да направиш проверка на наученото? Не се притеснявай - по всяко време може да се върнеш и да прегледаш даден урок, модул или целия курс ... колкото пъти искаш.

Разликата между тези с правилно изградена инвестиционна основа и всичко други

Защо съвсем малка част от хората успяват да постигнат финансовите си цели? Какво различно правят те? Как мислят, действат и най-вече управляват парите си?

Това е курс, в който съм показал най-добрите практики, за изграждане на инвестиционна основа, чрез капиталовия пазар ...

 • Защо при взимане на инвестиционно решение трябва винаги да игнорираш общото мнение? Не само, че това е загуба на време, но рискуваш да загубиш голяма част от парите си. Ще ти покажа целия процес, за да можеш сам можеш да вземеш финалното решение за твоите пари. Успехът зависи от теб самия – от твоите знания, умения, план и най-вече мислене!
 • Разбери какво правят успешните инвеститори – как мислят и какви действия взимат, за да намерят златните инвестиционни възможности.
 • Защо успешните инвеститори сами контролират и управляват парите си? Защото не искат парите, да им носят мизерна доходност.
 • Разбери, че няма нищо сложно на капиталовия пазар. С правилния процес всички „сложни и непонятни концепции“, изведнъж избледняват и стават много лесни за разбиране.
 • Позволи на един нов свят да се отвори пред теб – разбери, защо толкова инвеститори градят богатството си, именно благодарение на капиталовите пазари.
 • Разбери езика на финансовите пазари - за да можеш спокойно да комуникираш с другите, на един и същ език.
 • Разбери различните начини, спрямо които можеш да печелиш на борсата.
 • Разбери как парите ти, могат да генерират десетки пъти по голяма доходност, от колкото банковия депозит.
 • Как да постигнеш инвестиционните си цели и да поставиш нови – още по-големи?
 • „Какво, как и защо?“ – разбери движещата сила, не само на капиталовия пазар, но и за всеки друг пазар.
 • Разбери защо не ти трябва висше икономическо образование, за да изградиш солидна инвестиционна основа.
 • Изгради детайлен арсенал от аналитични техники и инструменти, за да можеш да се ориентираш в огромния информационен поток и да намираш инвестиционните възможности, спрямо твоите изисквания.
 • Как още днес може да започне изграждането на твоя инвестиционен план?
 • Избери своя инвестиционен стил, за да се чувстваш удобно във всяка една пазарна ситуация.
 • Разбери как можеш да се защитиш от различните пазарни рискове.
 • Избери онази инвестиционна стратегия, която е най-близко до изискванията ти за риск и доходност.
 • С лекота маневрирай в инвестиционната платформа на брокера. Създай собствен инвестиционен портфейл.
 • Изгради основата на своята инвестиционна култура, психология и умствена настройка.

И това е само част от нещата, които ще намериш в курса.

Този курс ще ти даде нова перспектива

Убеден съм, че това ще е една от най-стойностните инвестиции, които ще направиш тази година!

Защо съм толкова сигурен?

В курса съм систематизирал моя дългогодишен инвестиционен опит на капиталовите пазари. Това го направих, за да създам цялостен процес, с който да можеш да изградиш правилната инвестиционна основа … но не е това причината за моето убеждение.

Исках да създам курс, който работи и постига доказани безусловни резултати!

Защото, всичко което ще видиш в курса, преди това съм го показал в индивидуалните ми обучения. Защото, знам, че това е най-бързия път, за да изградиш своята инвестиционна основа. Защото, курса ще ти спести месеци, дори години, ако решиш сам да изграждаш този процес.

Ако и ти като мен обичаш да придобиваш нови знания, които можеш да ги приложиш веднага на практика, то курса е именно за теб.

Моята страст е света на финансовите пазари и инвестициите.

Обичам това, което правя и не случайно съм убеден, че курсът ще има огромна стойност за теб.

Аз съм тук с една цел – да ти помогна за максимално кратко време да изградиш инвестиционна основа и да накараме парите ти да работят за теб. Ако и ти си дошъл за същото, то ще се наложи да вложиш малко усилия. С други думи ще трябва да приложиш на практика знанието в уроците.

Само когато приложиш знанието на практика, може да си сигурен, че си го разбрал. Само така ще придобиеш нови умения.

Ще ти покажа целият инвестиционен процес от сдобиването с информацията, през нейното анализиране и интерпретиране. Ще ти покажа различните инструменти, техники и стратегии, които използвам, но от теб ще зависи какво ще правиш с това знание.

Само с гледане не можеш да изградиш основа. Основа се изгражда с активни действия!

Курсът е за теб, ако …

 • Никога не си отварял инвестиционна платформа, не си купувал акции и финансови инструменти, но мислиш, че вече е назряло времето, в което искаш да създадеш инвестиционен портфейл.
 • Искаш да изградиш правилната инвестиционна основа, с чиято помощ след време да намериш златните инвестиционни възможности.
 • Искаш сам да контролираш парите си. Да ги инвестираш спрямо изискванията си, за да можеш да ги управляваш по най-добрия начин.
 • Наясно си, че това, което си пробвал до сега, трябва да бъде променено. Търсиш промяната, за да постигаш финансовите целите си.
 • Искаш да изградиш своята собствена инвестиционна машина, която неуморно ден и нощ, да работи за теб. Машина, която има една основна цел - да направи така, че парите да работят за теб, а не ти за тях.

Ако не мога да разбера информацията в курса?

С какво се различава този курс от останалите?

Колко е продължителността на курса?

Кога започва курса?

Ще мога ли да разчитам на помощ?

Ако си готов, можеш да научиш "тайните" на капиталовия пазар, за да изградиш правилната инвестиционната основа, с чиято помощ сам да контролираш парите си, не губи повече време!

Направи така, че парите да започнат да работят за теб.

Ако искаш да положиш правилната инвестиционна основа, то може да поръчаш курсa на цена само за 279 лева.

30 дни гаранция за възстановяване на парите.

МОЯТА ГАРАНЦИЯ КЪМ ТЕБ:

В рамките на 30 дни след покупката на курса, ако покажеш, че си преминал през него и че си приложил на практиката показаното в него, но въпреки това, все още не можеш да изградиш инвестиционната си основа на капиталовите пазари, ще ти възстановя парите, инвестирани в курса!


 С други думи при предварителна покупка на курса, ще имаш 0 лева финансов риск.

Какво е мнението за курса?

Стойне Василев

Smartmoney.bg

Познавам Александър от няколко години и често мненията ни са съвпадали по важни икономически или финансови теми. Той е един от най-активните членове на фейсбук групата Клуб на инвеститора и често споделя неговите знания и опит. Това беше причината да закупя неговия онлайн курс за инвестиране на капиталовите пазари.

Самото обучение е разделено на 5 основни модула, които са добре структурирани и обхващат по-важните неща, които всеки кандидат инвеститор трябва да знае. За мен, беше приятна изненада, че Александър отделя доста внимание в курса на менталната настройка, както и неговото мнение за едно скорошно първично публично предлагане на БФБ.

Въпреки че с Александър сме донякъде „конкуренти“, не мога да отрека, че курсът е добре направен и полезен.

Курсът представя основните концепции на разбираем и достъпен език. Модулната му структура води начинаещите инвеститори стъпка по стъпка в процеса, като всеки модул надгражда знанията получени в предходния.

Крайната цел на курса е всеки да има нужните знания и инструменти, с които да може да инвестира парите си. Голямо удобство е възможността да се гледа когато е удобно и колкото пъти е нужно.

Стойчо Недев

Vivainvest.eu

Николай Делчев

ForumFinansi.com

Откакто познавам Алекс, (доста години вече) и откакто работим заедно по ForumFinansi.com и други проекти, мога да кажа, че определено е човек, който знае, може и прави! Е, доказва го за пореден път и с този курс. В случая, много рядко може да се срещне толкова добър курс по инвестиции.

Курсът цели да спести време и да даде така нужните знания и умения на всеки инвеститор. Изобщо не е нужно да имате икономическо образование, за да разбере информацията от курса, защото Алекс се е постарал да предостави всичко на много лесен и достъпен език.

В рамките на курса, ще придобиете приложни знания и умения, с които гарантирaно сами ще можете да изградите инвестиционен портфейл и да постигнете инвестиционните си цели!

Още не си убеден, защо трябва да изградиш инвестиционна основа?

Нека да ти задам следните въпроси:

Искаш ли сам да контролираш и управляваш парите си?

Искаш ли да имаш инвестиционна машина, която безспирно да работи за теб? Машина, която създава паричен поток, на който можеш да разчиташ?

Знаеш, че ако избереш банковия депозит, ти обричаш парите си в „нищо правене“?

Искаш ли да изградиш свое собствено инвестиционно мнение?

Искаш ли да инвестираш парите си в онези златни възможности, които са на базата на твоите инвестиционни знания и умения?

Искаш ли да защитиш парите си от инфлацията, но не знаеш как?

Искаш ли по-бързо да постигнеш финансовите си цели?

Искаш ли да спечелиш играта на парите?

Ако дори само на един въпрос си отговорил с ДА, то задължително трябва да изградиш правилната инвестиционна основа – а моят курс е решението!

Искам да ти помогна, за това ти давам огромна стойност. 

Създадох именно за теб, този превъзходен и стойностен курс по основни на инвестирането на капиталовия пазар.

Убеден съм, че това ще е една от най-добрите инвестиции, които някога си правил, защото предлагам стойност, която е в пъти повече от исканата от мен цена. Отделно ти предлагам спестено време в лутане. Време, което може да работи за теб … като направиш парите да работят за теб. 

С две думи ти предлагам следната сделка:


Ако ти предложа днес да инвестираш 279 лева, за да изградиш инвестиционна си основа утре? Основа, от която да доизградиш инвестиционните си умения и опит, за да можеш един ден сам да управляваш своя портфейл. Портфейл, който има една крайна цел, а именно „Финансова Свобода“ … та дали ще ми кажеш, че сделката не си струва?

Готов ли си за промяната? 

Готов ли си да поемеш контрола и управлението на парите си?

Готов ли да отприщиш финансова сила на парите си. 

Какво избираш?