"практически насочен и наученото може да се използва"

"след курса се чувствам доста по-сигурен в себе си"

"много полезна информация, добри примери и инструменти"

Как да намериш справедливата цена на всяка една компания, без да губиш изключително много време в анализи? (Практически Курс)

Спри да се чудиш дали компанията е подценена или надценена, просто намери справедливата ѝ цена и инвестирай спрямо нея!
Изгради инвестиционно постоянство! 

За кого е практическият курс?

За всеки, който иска да инвестира на базата на справедливата (оптималната) цена, но не знае как да достигне до нея

За всеки, който иска да намали пропуснатите инвестиционни възможности

За всеки, който иска да скъси времето за оценка, но не разполага с правилните инструменти

За всеки, който иска спокойно и уверено да управлява своя инвестиционен портфейл

За всеки, който иска ефективно да увеличава капитала си, като инвестира в подценените и да избягва надценените компании, но не разполага с нужния процес

Здравей, казвам се Александър Дяков и за последните 15 години, моята страст е светът на финансите и инвестициите.


Аз съм онлайн предприемач, инвеститор в стойност, финансов консултант и ментор – провел съм над 500 консултантски часове.


Създател съм на книгата – "1000 лева как да ги инвестираме на капиталовите пазари". Също така, създадох два инвестиционни курса – „Основи на Инвестирането на Капиталовия Пазар“ и настоящия, но за него след малко, защото:

Нека да ти разкажа една история ...

Преди години в моята инвестиционна практика имах сериозно предизвикателство, а именно къде трябва да бъде нивото на бъдещата покупка.

Достигах до заключението, че си струва да инвестирам в дадена компания, защото е имала много добро финансово здраве, много добро ниво на оперативен марж и марж на печалба, далновиден мениджмънт, ниско ниво на дълг, добри позиции и добри показатели щом я сравняваха с конкурентите ѝ. С други думи имах отговор на въпроса дали тази компания е добра и дали има добър фундамент, но все още нямах отговор на въпроса – кое е нивото на покупката?

Много пъти се случваше такива добри компании, следствие на различни фактори, да спаднат с десетки проценти от временния си връх. В над 90% от случаите този спад беше резултат от пазарен шум или промяна в сентимента (усещането на пазара за компанията), но не и следствие на промяна на фундамента на самата компания.

Докато цената на такива добри компании спадаше, аз си мислех „Нека спаднат още и ще купя“. Цената продължаваше да спада, но нищо не правех, просто защото си мислех, че цената ще падне още малко и ще мога да закупя по-голямо количество акции за същата сума.
Докато „изчаквах“ цената да спадне още, в даден момент тя обръщаше и драстично растеше … а аз бях в „изчакваща“ позиция за новия спад.

Докато „изчаквах“, просто реализирах сериозни пропуснати ползи!

Разбира се успоредно с тези пропуснати ползи имах и възможности да инвестирам в други компании, но тяхната цена просто не спадаше. Тя беше „висока“, но нямаше намерение да спада, а напротив - продължаваше да расте.

Отново това бяха потенциални инвестиции в компании с много добър фундамент. Естествено все още нямах отговор на въпроса: „Къде трябва да купя?“, но този път изхождах от друга теза: „В дългосрочен план тази компания ще продължи да расте“. С други думи, за мен не беше толкова важно къде купувах … все пак купувах компании с много добър фундамент.

Често след моята инвестиция се случваше пазарът временно да преустанови своя възходящ устрем. С други думи, виждах временна корекция, която даваше много добри нива за вход … но вече бях в позиция.

Както се досещаш, тази последователност от пропуснати ползи, следствие на грешни нива на вход в инвестицията, може да те "извади от кожата ти" и аз не бях изключение.

От гледна точка на времето е много лесно да се обърнем назад и да анализираме какво сме правили в миналото и къде сме сбъркали.

След такъв анализ виждах сериозен модел в инвестиционното си поведение: достигах до фундамента на една компания, но не успявах да инвестирам в нея или ако инвестирах, то това беше на прекалено висока цена.

С други думи, ако исках да продължа моята дейност като активен инвеститор, то трябваше да настъпят промени в инвестиционния ми подход. Разбира се, имах и опцията да продължа като пасивен инвеститор и да постигна средната пазарна доходност. Но тъй като знаех, че има инвеститори, които постигат много по-висока доходност от пазара, бях длъжен да намеря и реализирам промяната.

А тя настъпи когато се запознах в детайли с инвестиционния подход наречен Value Investing. Това е изключително ефективен подход и благодарение на него успях да надградя всичко, което знаех! Усъвършенствах инвестиционния си подход и вече спокойно можех да оценя крайната стойност на една компания, т.е. да разбра каква е нейната справедлива цена или цената на покупката.

Изградих инвестиционен процес за намиране на добрите компании, оценката на тяхната стойност, както и начин за филтрация на грешки и защита от ценовия риск.

След като притежавах такъв процес, реших да се върна в миналото и да оценя отново предишните потенциални възможности.

А резултатът беше шокиращ за мен!

Докато съм си казвал „нека цената да спадне по-ниско“ е трябвало да активно да купувам. Пазарът беше подценил компаниите. С други думи, тези спадове са били като подарък за мен. Имаше случаи, в които пазарът е бил с до 20% по-нисък от най-консервативната ми оценка за справедливата цена + нейния марж за безопасност. Не е случайно, че след такъв спад, почти винаги пазарът постигаше силно ценово увеличение в порядъка на десетки проценти за няколко седмици.

На обратната страна бяха покупките ми. Оказа се, че значителна част от тях съм купувал на доста завишени цени. Купувал съм надценени компании, с десетки проценти надценка спрямо справедливата им цена. Отново няма никаква изненада, защо след това виждах корекции в ценовото им движение.

Шокиращото е, че щях да постигна в пъти по-добър резултат, ако просто знаех как да достигна до тяхната справедлива цена. Ако разполагах с такава информация просто щях да сравня тази цена спрямо пазарната. Щях със сигурност да знам къде са подценените компании, както и кои компании са справедливо оценени и кои компании/ценови нива, трябва да отбягвам.

От нивото на моя опит мога да кажа, че това не бяха грешки, а изключително ценни уроци, защото благодарение на тях успях да променя своя инвестиционен процес. Успях да изградя увереност и най-вече инвестиционно постоянство.

Следствие на моя дългогодишен инвестиционен процес, вече достигам с лекота до справедливата цена на всяка една компания. А ако пазарът ми предостави възможност за инвестиция, то просто купувам, ако ли не - въвеждам тази възможност в моя списък с наблюдения и продължавам напред.

А и търпението се отплаща, защото благодарение на този процес, достигам до много инвестиционни възможности с асиметричен риск към печалба.

Защо ти разказах тази история?

Едната причина за създаването на този курс е именно моята лична история, а другата е следствие на стотиците разговори, които проведох с различни хора от началото на пандемията.

По време на карантината, проведох стотици разговори (голяма част бяха Pro Bono), като много от зададените въпроси бяха свързани с инвестиции и по-точно: "В какво да инвестирам?", "Сега ли е момента да купя?', "Акциите не са ли прекалено надценени?", "Къде мислиш да инвестираш?".

Направи ми впечатление, че по-голямата част от хората са активни инвеститори, които са наясно с фундаменталните принципи на инвестирането, но не могат да оценят и да определят сами къде е най-оптималната цена за покупка на дадена акция.

Опитът ми от тези разговори показа, че редица инвеститори изпитват затруднения с определянето на стойността на една компания, имат сериозни терзания дали цената не е надценена, притесняват се дали не са направили грешна покупка, а други директно съжаляват, че са направили грешни инвестиции, от които са загубили значителна част от своя инвестиционен капитал ... просто защото са купили или грешните компании, или са инвестирали на много надценени нива. Също така имаше и инвеститори, които споделиха с мен, че са имали много пропуснати ползи, следствие на емоциите си и липсата на обективен инвестиционен процес.

Именно заради горе изброените причини, създадох този курс, в който показвам моя инвестиционен процес, с помощта на който, достигам до стойността на една компания и определям дали компанията е надценена, подценена или справедливо оценена от пазара.

[Но още преди този курс да бе публично обявен], аз направих затворeно представяне до група от активни инвеститори, които преминаха през отделните модули на курса. Общото мнение е, че благодарение на курса, всеки инвеститор може лесно да постигне следните резултати:

 • увереност и спокойствие при взимането на инвестиционното решение;
 • драстично намаляване на грешни инвестиции и загуба на инвестиционен капитал;
 • оптимизиране на пропуснатите инвестиционни ползи;
 • намиране на възможности с асиметричен риск към печалба;
 • ефективно управление и увеличение на инвестиционния портфейл.

🔰ВАЖНО: След закупуването на курса и ти ще имаш достъп до затворена група с над 100 активни инвеститори в стойност.

Представям ти онлайн курса за Намиране на справедливата цена на една компания:

Изградих видео онлайн обучение, в което в рамките на 9 часа споделям моя инвестиционен процес и показвам как всеки един активен инвеститор да достигне до справедливата цена на компанията. В курса ще научиш следното:

 • Процес за намиране на справедливата цена на една компания - от A до Я; 
 • Входящи метрики за оценка на стойността на една компания;
 • Допускания и методи за проекция на бъдещето - източници и индивидуален подход;
 • Допускания и методи за дисконтиране;
 • Подход за намаляване на риска;
 • Подход за намиране на възможности с асиметричен риск към печалба;
 • Подход за оценяване на различни компании - value vs growth;
 • Подход за класация на инвестиционните възможности;
 • Подход за разпределение на капитала в различни инвестиционни възможности;
 • Ефикасен подход за покупки и продажби на акции;
 • Полу-автоматизиран модел за оценка на всяка една компания;
 • Метод, с който да разберем как точно пазарът оценява една компания;
 • Инструмент за организация на потенциални инвестиционни възможности;
 • Инструмент за ефективно управление на инвестиционния портфейл;
 • Както и много практични примери.

Ето какво е мнението относно курса:

"

С настоящето бих искал да изразя положителните си впечатления от курсовете на Александър Дяков и по-специално от този за намиране на справедливата цена на компанията. Стойността, получена от курса, многократно надвишава цената му. Придобих много нови знания и се запознах с други хора, които искат да се развиват във фейсбук групата към самия курс. Всичко е добре структурирано, а Александър отговори и на допълнителните ми въпроси. Пожелавам на автора още много успехи и да продължава да бъде полезен със знанията си!


Людмил Боянов - Брокер на годината на България за 2018-та година

Курсът е изграден от 7 модула:

Модул 1: Mindset
Инвестиционни Принципи

Модул 1: Mindset
Оценяване

Модул 1: Mindset
Справедливата цена на компанията

Модул 2: Фундамент

Бъдеща Стойност


Модул 2: Фундамент

Сегашна Стойност


Модул 2: Фундамент

Аритметична и Геометрична Доходност&Растеж

Модул 2: Фундамент

Цена на Капитала

Модул 2: Фундамент

Свободен Паричен Поток

Модул 2: Фундамент

Допълнителни Метрики

Модул 3: Проекции
Източници на информация

Модул 3: Проекции
Финансова Динамика – Част 1

Модул 3: Проекции
Финансова Динамика – Част 2

Модул 4: Дисокнтиране

Дисконтиране с Фиксиран Процент


Модул 4: Дисокнтиране

Пазарен подход за оценка на Риска на Компанията

Модул 5: Моделът

Моделът за намиране на Справедливата Цена на Компанията

Модул 5: Моделът

Примери за намирането на Справедливата Цена на Компанията

Модул 6: Оптимизация

Техники за покупка, продажба и разпределение на капитал

Модул 6: Оптимизация

Инструменти за отчитане и мениджмънт на инвестициите

Сравнителен подход

Алтернативен подход за намиране на справедливата цена

Multiples

Основните два сравнителни подхода за

Fair Value Valuation 3.0

Подобрен версия на основния инструмент

Моето предложение за теб:

Пакет "Справедливи Основи"

 • Детайлна система за намиране на справедливата цена на компанията (над 9 часа видео обучение) - 300 лв.
 • Финансов модел (детайлен калкулатор) за определяне на цената на компанията спрямо подхода DCF (дисконтираните парични потоци)  - 247 лв.
 • Финансов модел (детайлен калкулатор) за определяне на цената на компанията спрямо подхода EBITDA Multiples - 247 лв.
 • Финансов модел (детайлен калкулатор) за определяне на цената на компанията спрямо подхода PE Multiples- 247 лв.
 • Калкулатор за стойността на парите - 59 лв. 
 • Обща стойност на всичко 1 100 лева

447 лева

Спестяваш 653 лв

Пакет "Справедлив Растеж"

 • Всичко от пакет "Основи" + 
 • Едночасова финансова и инвестиционна консултация - 347 лв.
 • Обща стойност на всичко 1 447 лева

647 лева

Спестяваш 800 лв

МОЯТА ГАРАНЦИЯ КЪМ ТЕБ:

В рамките на 30 дни след покупката на курса, ако покажеш, че си преминал през него и че си приложил на практиката показаното в него, но въпреки това, все още не можеш да достигнеш до инвестиционната стойност, на който и да е имот следствие на твоите изисквания, ще ти възстановя парите инвестирани в курса!


 С други думи при предварителна покупка на курса, ще имаш 0 лева финансов риск.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Кога започва курсът?

Когато ти прецениш! Не забравяй, че това е онлайн курс, до който имаш доживотен достъп. Можеш да започнеш курса, в момента, в който инвестираш в него. Ако си възпрепятстван и не можеш да се докоснеш до знанието в него, то можеш започнеш няколко дни или седмици по-късно. Реално погледнато, може да започнеш, когато си пожелаеш.

Най-хубавото на курсa е, че ще имаш достъп до него … по всяко време. С други думи, ще преминаваш през отделните уроци и модули, спрямо твоето темпо.

Колко е продължителността на курса?

Курсът е онлайн и представлява систематизирано видео обучение с продължителност в рамките на 9 часа, което е структурирано в 21 отделни урока. 

В него съм систематизирал всичките си знания и дългогодишен опит, за да изградя максимално информативно съдържание за теб. Изключително ценя твоето време, затова няма да има нищо излишно, т.е. ще получиш максимално голяма стойност за отделеното ти време. Благодарение на курса, ще си спестиш месеци или години в изграждане на своята инвестиционна основа!

Ще имам ли достъп до затворената група?

Всеки закупил курса ще има достъп до затворена група, в която може да задава всякакви въпроси, да споделя информация и инвестиционни възможности. В групата членуват над 100 активни инвеститори в стойност.

Нужна ли е предварителна подготовка или знания?

Курсът е подходящ за вече навлезлите в света на инвестициите и напреднали активни инвеститори. Нужно е само да разполагаш с време и методично да преминаваш през отделните уроци и модули.

Ще мога ли да разчитам на помощ?

Разбира се! Но съм убеден, че няма да ти се налага, защото при изграждането на курса целях да отговоря на максимално много въпроси. Въпроси, които със сигурност ще се питаш.

С всеки изминат урок, материалът ще става все по-ясен и разбираем. Ще се избистри и всичко ще става много по–лесно за разбиране. Точно за това считам, че ще можеш сам да преминеш през курса. Но, ако случайно имаш каквито и да е въпроси, аз съм на среща – можеш да разчиташ на персонална помощ от мен. 

Как се извършва плащането?

Плащането се извършва чрез картово плащане, чрез системата на Stripe или по банков път – чрез плащане по номер на поръчка. След регистрация имаш 5 дни, в които плащането трябва да се извърши, в противен случай твоята поръчка ще бъде анулирана.

След като получа плащнето, в рамките на няколко часа ще имаш достъп до курса.

Издавате ли фактура?

Да. Ако искаш фактурата да е на фирма, трябва да въведеш данните ѝ коректно по време на регистрационния процес.

С какво се различава този курс от останалите?

Това е уникален курс, който детайлно разглежда процеса за намиране на справедливата цена на една компания. В курса показвам моя индивидуален подход, който гарантирано постига резултати - след като преминеш през курса, ще можеш да достигнеш до справедливата цена на една компания.

Какво e мнението на другите за мен:

"

Изключително полезна консултация от Алекс, която ми помогна в момент на COVID-19 да взема важни решения за компанията ни. 

Благодарен съм му за съветите и препоръките!

Никола Минков - serpact.bg