10-те инвестиционни принципа, които следвам – част 2

Тази статия е продължение на 10-те инвестиционни принципа, които следвам, като в нея ви показах първите четири принципа, които изповядвам в моите инвестиции, а в тази ще си поговорим за останалите основни принципи, които изграждат моя инвестиционен компас.

#5. Рискът е на първо място


В света на инвестициите най-сигурното нещо е, че няма нищо сигурно. Много хубаво би било да инвестираме в даденa инвестиция и тя методично да ни носи дивиденти, но уви инвестиционната реалност е съвсем различна.

В тази статия детайлно съм обяснил какво представлява рискът, но като цяло рискът представлява размиване между очаквано и постигнато – пречупено през призмата на загубата. В контекста на инвестициите рискът се явява вероятността спрямо, която ние може да реализираме загуба от сделката ни.

Когато пред мен стои инвестиционна възможност, без оглед на актива, винаги съм воден първоначално от риска!

На базата на алтернативната ми цена и рисковите компоненти на самата инвестиция, достигам до крайната стойност на риска. А следствие на тази база достигам и до доходността, която ще изисквам от самата инвестиция. С други думи динамиката риск-доходност е следствие на моите изисквания. А ако потенциалната доходност е по-малка от моите изисквания, то това е ясен ориентир, че дадената инвестиция не си заслужава!

Каква е логиката да инвестирате в бизнес, който има очаквана възвращаемост равна на възвращаемостта, която получавате, ако инвестирате в недвижим имот, с цел наемна доходност. С други думи при равна доходност, приемате в пъти по-голям риск.

Основния приоритет на всеки инвеститор е да запази своя инвестиционен капитал. В масовия случай инвеститорите инвестират в дадена компания защото очакват, че до няколко години, цената на нейните акции ще се покачи с от 500% до 1 000%. Да, това е възможно да се случи, но фокусирайки се основно над печалбите,  инвеститорите изключват, че в рамките на годината компанията може да фалира и да инкасират 100 процента загуба.

Ако се водим от потенциалните печалби, без да си даваме сметка какво може да загубим, ще се поставим в изключително сложно положение. Ако загубим 50% от инвестиционния ни капитал, ще е нужно да реализираме 100% печалба, само и само, за да избием всички загуби и да сме на нулата.

Според редица успешни инвеститори дефиницията за риск е да правим нещо, което не разбираме или не сме наясно. С други думи лимитирането на риска, започва когато оперираме от кръга на нашата компетентност. Правилното оценяване на една инвестиция води до драстично лимитиране на риска. А купуването на подценени активи спрямо тяхната справедлива стойност е най-добрият способ, спрямо който може да си гарантираме, че драстично намаляваме риска, който поемане от инвестицията.

Следствие на риска може да изградим съотношение между риска и печалба.

Ако решим да инвестираме в дадена компания, която има потенциал за 30% ценово увеличение, но и потенциал за 50% ценови спад, то тази компания ще има много по-лошо съотношение риск-печалба спрямо друга компания, която сме установили, че текущо се търгува под справедливата си цена.

Може да се окаже, че сме намерили инвестиция, която е толкова подценена от пазара, че може да спадне с 10%-20%, но да има потенциал от 200%-300+% ценово увеличение – чудесна асиметрия, която работи за нас. А това е онази асиметрия, която мога да приема на мига.

Ако може да оценим риска, то ние може да го контролираме. Когато сме наясно какво може да загубим и приемем този негативен сценарий, то взимаме калкулиран риск, който напълно приемаме и към който сме толерантни. Предварително сме наясно какво може да се случи, а това е изключително освобождаващо от емоционална гледна точка.

 Работата ни като инвеститори е да се опитаме да лимитираме риска – винаги! 

Когато се водим от риска и защитата на нашия инвестиционен капитал, ние ще разполагаме с много солидна система на филтрация, която ще ни гарантира, че в дългосрочен план ще инвестираме само онези възможности, които напълно отговарят спрямо инвестиционните ни изисквания.

#6. Дългосрочен фокус


За да сме успешни в света на инвестициите трябва да имаме дългосрочен фокус и да сме в дългосрочната игра. Само когато заложим на този  фокус , може да си гарантираме, че с лекота ще преминем през огромния инвестиционен шум и докато преминаваме през него ще можем да увеличаваме инвестиционния си капитал.

В краткосрочен план има изключително много шум новини, финансово-икономически обявявания, политики, скандали и т.н., всичко това може да доведе до драстично ценово увеличение или ценови спад. Тази динамика е примамлива за много инвеститори, защото за кратко време те могат да направят „бързи и лесни“ пари.

Именно това е стръвта, която примамва толкова много инвеститори. Когато клъвнем на тази стръв, нашият фокус става автоматично краткосрочен, а това не е никак добре – навлизаме в света на спекулациите. Спекулациите водят до търсене на перфектния момент за покупка или продажба. Ловът на дъна и върхове става любимата игра, за жалост в дългосрочен план никой не я печели!

Краткосрочният фокус води и до промяна във възприятията, а именно – влизаме в сделка с цел да направим бързо пари. А какво ставам, когато това не се случи? А когато спекулираме, че трябва да има ценови ръст, но пазарът довежда ценови спад? Това е много често срещано, когато се купуват високо оценени или надценени акции. Когато се спекулира с очаквания за бъдеща цена, без да се взима предвид стойността, то се залага на  теорията за „по-големия глупак“. 

Теорията гласи, че няма прекалено висока цена за покупка, няма значение текущо къде се намира цената на дадена компания или, ако утре има някой „по-голям глупак“ от теб самия, склонен да купи на още по-висока цена. Статистиката показва, че огромен процент от инвеститорите, решили да заложат на тази теория, се оказват крайните глупаци.

В основата на краткосрочния фокус е спекулирането с външни фактори, които могат да имат ефект върху цената на даден актив. С други думи, търси се онази информация, която ще оправдае бъдещото движение. Плувайки в океан от информация, много често попадаме на противоречива информация, която може да доведе до сериозен блокаж и когнитивен дисонанс.

Спекулациите много бързо отварят вратата на нашите емоции. А ако не може да ги контролираме, за много кратко време може да се окаже, че рискуваме целия си капитал. Емоциите са много лош съветник – особено когато инкасираме загуби. Нуждата да избием загубата, може да ни подтикне да загубим и последните пари, с които разполагаме, или пък ако сме влезли в печеливша серия, може да се мислим за цар Мидас и толкова да си повярваме, че да притъпим усещането ни за риска.Когато инвеститорите имат краткосрочен фокус, те допълнително увреждат инвестиционния си капитал – реализират много сделки. Зад всяка една сделка стои определен транзакционен разход. Мултиплицирането на сделките води до методично увеличение на общите транзакционни разходи, които бавно, но сигурно изяждат инвестиционния капитал на всеки инвеститор.

Краткосрочния фокус води до търсене на бързи решения, а в дългосрочен план бързите решения много рядко са правилните или са онези решения, които траен довеждат до успех.

Краткосрочния фокус, търсенето на лесни и бързи пари, гарнирани с щипка емоции, е най-сигурната рецепта притъпяваща инвестиционните ни сетива. А когато този микс е налице, вероятността да сме печеливши в дългосрочен план е много ниска.

Точно затова считам, че инвестирането с дългосрочен фокус е в пъти по-добрата опция, защото след като сме взели инвестиционното си решение, работа ни като инвеститори е практически приключила – нужно е просто да позволим на времето да работи за нас.

Отделно инвестирането не е еднократен акт, при който влагаме пари днес и очакваме да станем богати и финансово свободни – утре. Инвестирането е продължителен процес, т.е. нужно е на регулярна база да допълваме инвестиционния ни портфейл с нови ресурси. Немалка част от хората мислят, че с малка сума, която са инвестирали на пазарите, ще постигнат финансова свобода – това не само е грешно схващане, но показва и проблеми в личните финанси.

За да имаме възможността да инвестираме, първо трябва да имаме доходи – които да запазим (спестим). С други думи, инвестирането е част от по-голямата картинка, наречена умели лични финанси. Както изграждането на високо доходните умения изисква време и дългосрочен фокус, така и изграждането на правилните инвестиционни умения си изисква своето. Ако сме успешни в нашите инвестиции, това ще е  явен сигнал, че сме успешни и на другите фронтове от личните ни финанси. 

Лично за мен дългосрочният фокус винаги ми се е отплащал! Изграждането на дългосрочни взаимоотношения с моите партньори и клиенти, винаги е бил най-безопасният залог, който съм правил. Абсолютно същото е и с инвестициите ми.

За мен инвестирането в стойност, в търсене на справедливата цена и дългосрочния фокус е може би най-добрата система, с която мога спокойно и уверено да управлявам инвестиционния си портфейл.

#7. Сентимент срещу фундамент


Зад сентимента стоят усещанията, настроенията и очаквания на пазара и пазарните играчи. Спокойно може да заключим, че зад сентимента основно стои общата пазарна психология и много по-рядко стои фундамента – т.е. стойността. В голямата си част, зад сентимента, стоят първичните човешки емоции – страх и алчност.

В краткосрочен план пазарът основно е подвластен на сентимента, а в дългосрочен план на фундамента. С други думи – пазарите невинаги са рационални.

Обичам разликата между сентимента и фундамента, защото точно в дисбаланса между тях се крие основното ни инвестиционно предимство.

В средносрочен план дадена компания може да изпитва временни трудности – криза, трус или сериозно турбулентност, която да наплаши пазара. Тъй като страхът е силна емоция, в масовия случай инвеститорите продават с цел да лимитират загубите си. Заражда се силна вълна на продажби, която може да потопи пазарната цена на акцията с десетки проценти. Инвеститорите свръхреагират, но дали страхът има нещо общо с фундамента на самата компания? Ако тази временна криза не удари фундамента и дългосрочните перспективи на компанията, можете да считате, че пред вас се открива много добра възможност.

Редица инвеститори инвестират не на базата на оценката за стойност, а на базата на ценовото увеличение, което акцията е направила през последни седмици или месеци.  Ако приемем, че сентиментът, следствие на доминиращото инвестиционно мнение, е крайно положителен, спокойно можете да заложите, че пазарът ще е дал изключително висока оценка. Пазарната цена ще е много над справедливата цена и оценка следствие на фундамента на компанията.

Разбира се, за да се възползваме от дисбаланса между сентимент и фундамент, трябва да сме изградили стабилно мнение, но и най-вече инвестиционен характер и инвестиционна култура. Не е никаква полза да намерим дисбаланс и да не се възползваме от него, само защото пазарите се сриват, навсякъде царят негативни емоции и ние се панираме от страх.

Нужно е да проявим характер и когато дадена акция или пазарът като цяло влезе в режим на сериозни „промоции“, трябва да сме в готовност да купуваме подценени активи „на килограм“, докато другите продават.

По време на буря трябва да заложим на фундамента –  бурята винаги отминава и само силните характери отстояват на бурите. 

#8. Собствено мнение, с което да се оправдае инвестицията


За да успеем в света на инвестициите трябва да имаме собствено мнение, с което сами пред себе си да оправдаем всяко едно инвестиционно решение.

Прави ми впечатления, че в специализираните групи и форуми по инвестиции, зачестяват питанията на хора, които търсят чуждото мнение, с което те валидират покупката на дадена инвестиция. Ако някой базира инвестициите си следствие на чуждо мнение, това е ясен сигнал, че има още да работи.

Едно от най-пагубните неща, което може да направим като инвеститори, е да делегираме инвестиционния процес на някой друг и да инвестираме на базата на чуждото мнение. Причините могат да бъдат много, но основната е, че не сме наясно по какъв начин се достига до крайното решение. Чуждото мнение няма да е подравнено с нашите инвестиционни изисквания. А изобщо от къде знаем, че другата страна е достатъчно опитна, за да приемем мнението ѝ за чиста монета? Има такива, които решават да „хеджират“ като се допитат до общото мнение на дадена група и да вземат осредненото мнение – това отново ще гарантира посредствени резултати.

Трябва винаги инвестиционното решението за покупка или продажба да е наше, просто защото грешките и евентуалните загуби ще са наши. Поемайки отговорността от грешките, учейки се от тях, драстично ще подобрим инвестиционния си процес.

Да, ако не сме наясно с дадена концепция или правим проучване, е добре да съберем колкото се може повече мнения. Събирането на различни гледни точки е част от цялостния процес за проучване. Трупаме информация, която не трябва да приемаме за чиста монета, а точно обратното проявяваме здравословна мнителност. Всяко мнение или информация, трябва да се валидира и да стъпи на нещо обективно – търсят се фактите.

Колкото повече информация имате, толкова по-качествена оценка можете да направите за дадената инвестиционна възможност. Когато приключите с целия процес от събирането на информацията, през анализирането и оценяването на възможността спрямо вашите допускания и изисквания, то сами пред себе си ще  можете да оправдаете инвестиционното си решение. 

#9. Инвестиционен характер


След като сме изградили мнение и сме оправдали инвестиционното решение, трябва да проявим характер и да се придържаме към него. Това е много по-трудно, отколкото привидно изглежда.

Дали директно или индиректно, мнението ни може да бъде „нападнато“. Ако това се случи, спрямо интензитета на атаката и при липсата на силен характер, редица инвеститори могат да се пречупят. За жалост тази година се нагледах на негативни примери, при които следствие на слаб характер, редица инвеститори са инкасирали загуби и огромно количество пропуснати ползи.

Искам сериозно да подчертая, че инвестиционното ни мнение не трябва да е събрано от „кол и въже“. Олимпийският принцип – важно е участието (т.е. просто да имаме някакво мнение), няма да ви помогне.

Трябва предварително да сме написали домашното си. Нужно е сами пред себе да оправдаем дадена инвестиционна възможност. В момента, в който това се случи, ще имаме солидно инвестиционно мнение.  Мнение, което уверено трябва да следваме! 

Разбира се, за да имате актуално мнение е добре да имате процес за ре-валидация на позицията ви. Мнението и позицията ви могат да се видоизменят, но това няма да е следствие на външен натиск, а следствие на основателни причини и факти.

Ако ще ре-валидирате една позиция бъдете колкото се може по-обективни, т.е. не търсете само онези причини и факти, които да потвърдят текущата ви позиция. Confirmation bias-a или да приемаме само онази информация, която потвърждава текущата ни позиция, води до замъгляване и силно изкривяване на преценката ни. Ако изкривявате информацията в полза на позицията или общото мнение, с лекота ще можете да оправдаете всяка висока цена или оценка, ставайки жертва на теорията за „по-големия глупак“.

Когато мнението ни е под натиск, това ще е поредният пазарен шум, на който ще сме подложени. Пазарите са изградени от безброй мнения и очаквания.

Точно за това е важен характерът и инвестиционната ви култура:

Не трябва да се страхувате от отхвърляне! Не трябва да се огъвате под социалния натиск!

Когато нашето мнение и позиция е срещу общото инвестиционно мнение, запомнете, че инвестициите не са конкурс за популярност! Много рядко най-популярното решение е печелившо.

Ако правим това, което прави мнозинството, ще получим това, което получава и то – в най-добрия случай – пазарната доходност.

С други думи, ако имате подплатено мнение, което е в противовес с основното, то това ще работи за вас. Как?

Ако сте изградили мнение, следствие на вашите изисквания и ако сте оценили възможността и считате, че пазарът ви предоставя подценена възможност, но ако успоредно с това пазарът се срива трябва да проявите характер и да натиснете бутона „купи“.

При пазарен срив, инвеститорите панират и ги обзема страх, който ги кара да продават. Когато всичко се срива е идеалната среда за всички инвеститори, които имат мнение, което в пълен противовес на основния инвестиционен наратив.А когато пазарът е подхранван от сериозна еуфория, трябва да сте готови да натиснете бутона „продай“ – т.е. отново ще имате позиция, която е в пълен противовес на преобладаващото мнение.

Разбира се, позволявам си генерализация, защото е много трудно да знаем реалното текущо преобладаващо мнение. Ако беше така, просто щяхме да заемем контра позиция, но за жалост не е толкова лесно. Изисква се да имаме много опит, за да хванем пулса на пазара и пазарния сентимент, но дори и тогава няма как да сме на 100 процента сигурни, че сме прави, а и няма смисъл. Нужно е да имаме мнение, което е на 100 процента подравнено с нашите изисквания.

Не държа никой да се съгласява с мнението ми. Не съм успешен инвеститор, защото хората са съгласяват с мен или не, а защото оперирам от кръга на моята компетентност. Това, че 1 000 души споделят едно и също мнение, не означава, че утре те няма да загубят парите си. Точно затова трябва да проявяваме характер и дисциплинирано да следваме нашия път.

В света на инвестициите не технически умения,  а нашия характер, начин на мислене и инвестиционна култура, са в основата на успеха ни.  Горещо препоръчвам след като сте изградили технически умения, да инвестирате време в изучаване на човешката психология. Нужно е от рано да изграждаме и каляваме нашия характер и инвестиционна култура, за да може да устоим на различните пазарни ситуации.

#10. Процесът над резултата


Не се фиксирайте към крайния резултат – колко пари или процента доходност ще докарате в края на годината, а се фокусирайте над цялостния инвестиционен процес. Не бързайте, дайте си толкова време колкото е нужно, но изучете процеса! Само така можете да си гарантирате, че ще сте печеливши в дългосрочен план.

Този принцип отмества фокуса от резултата и го прехвърля към процеса – ако се фокусираме над процеса и следваме всички стъпки, в дългосрочен план ще постигнем търсения от нас резултат.

Ако сте внимавали и сте чели между редовете, ще установите, че зад този принцип, стоят всички споделени от мен по-горе.

Следвайки процеса, ние си гарантираме, че основният ни фокус ще е върху кръга на нашата компетентност. Когато рискът, а не потенциалната печалба, е на първо място, то ще влизаме в онези възможности, които спадат спрямо нашия рисков толеранс. Когато се фокусираме върху процеса ще инвестираме в дадената инвестиция, не следствие на сентимента, а следствие на стойността, която се крие зад самата инвестиция. Фокусирайки се върху процеса, ние ще предоставим достатъчно време на всяка инвестиционна възможност да разгърне целия си потенциал.

А ако сме постоянни и дисциплинирано следваме процеса може да си гарантираме, че всяка една инвестиционна възможност ще е базирана само и единствено спрямо нашите инвестиционни изисквания.

 Залагайки на процеса, ние си гарантираме спокойствие и уверено управление на инвестиционния ни капитал. 

В края на тази дълга статия искам да споделя с вас, че зад успеха на един инвеститор, не стои нищо повече от инвестиционни принципи и ценности, които той или тя изповядва. Това бяха моите инвестиционни принципи, които са оставили най-голям отпечатък върху инвестиционната ми култура и начин на мислене.

Благодарение на инвестиционните принципи, зад които заставаме, може да изградим инвестиционен компас, който да ни служи вярно и да ни помогне да се справим с безбройните предизвикателства, които пазарът крие в бъдеще.

.


Ако искате имате правилната инвестиционна основна и да управлявате по най-добрия начин парите си и те да работят здраво за вас, можете да видите моите програми и продукти:


✅Практически курс: Намиране на справедливата цена на една 📈компания

✅Наръчник: Как да изградим 💵машина за пари от ETF-и?

✅Практически курс: Намиране на инвестиционната стойност на 🏠имота

✅Книга: От 0 до 1000 лв. на месец: пасивни доходи от инвестиции в 🏡имоти

БЕЗПЛАТНА 15 Минутна финансова консултация

*Информацията, която предоставям в статиите и видеата, не трябва да се счита за взимане на инвестиционно решение. Направете свое проучване и вземете информирано решение за вашите пари.

5 1 vote
Article Rating
Сподели с приятели :)
Написано от:
Александър Дяков

Казвам се Александър Дяков, и моята страст е света на финансите и инвестициите. Аз съм инвеститор в стойност и имам над 15 годишен опит в широк спектър от инвестиции във финансови и реални активи, като специализирам в бизнес и инвестиционното оценяване.

Виж всички статии
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Написано от: Александър Дяков
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x