10-те инвестиционни принципа, които следвам – част 1

Всички инвеститори са обединени около една обща цел – как парите им да работят по най-добрия начин за тях? Как да създадат максимално много доходност за единица вложен капитал?

Мнозина биха заложили, че за да си успешен в света на инвестициите, трябва да си всемогъщ факир, който умее с лекота да отсява ценната информация из огромния океан от такава. Също така, считат, че зад високата доходност се крият грандиозни аналитични умения и високо IQ – за да могат с лекота да анализират и интерпретират тази информация. Други мислят, че за да са успешни, инвеститорите трябва да купуват и продават в точния момент – да уцелят точното дъно и връх на цената. За жалост има и немалка част инвеститори, които са убедени, че за да успеят е нужно да имат достъп до тайно познание, което е само за отбрани.

Това са „задължителните инструменти“, от които се нуждаеш, за да успееш в света на инвестициите. Аз обаче намирам истината на съвсем друго място. Къде?

Напълно подкрепям мнението, че за да сме успешни инвеститори, трябва да разполагаме с нужните умения. Трябва да разпределим време и усилия, за да изградим инструментариум от технически умения, но дори и те няма да са гаранция за успех.

За мен успехът не се крие в техническите умения, а в  инвестиционните принципи , които изграждат нашия цялостен инвестиционен mindset и инвестиционна култура.

В тази статия ще споделя голяма част от инвестиционните принципи, които са ме изградили като активен инвеститор.

От 2006-та година до сега изграждам и рафинирам набор от инвестиционни принципи, зад които стои, както много време, така и всевъзможни грешки и изключително скъпи, но ценни уроци. Смело мога да твърдя, че инвестиционните принципи, които ще споделя в следващите редове са моят инвестиционен компас, с който успешно се придвижвам в динамичния свят на инвестициите.

В момента цялостният ми инвестиционен процес – от началното запознаване с дадена потенциална възможност, през взимане на финалното инвестиционно решение, до цялостното управление на портфейла ми, е изцяло подравнен с принципите, които ще споделя с вас в следващите редове.

Това са инвестиционни принципи, на които се уповавам, защото знам, че мога да разчитам на тях във всякакви ситуации. Вярвам, че щом на мен са ми от полза, то тези принципи ще помогнат и на вас. Хайде да започваме!

#1. Кръгът на компетентността


Успехът в света на инвестициите не се крие в късмета, а в това да инвестираме само в онези активи и инвестиционни възможности, които сме успели щателно да оценим. А за да се случи това, трябва да сме експерти в дадената материя. Не е нужно да сме наясно из основи с всеки бизнес без оглед на индустрия и сектора, в който оперира. Също така, не е нужно да сме наясно с целия спектър от инвестиционни класове активи. Но е нужно да сме наясно с поне един бизнес и един клас активи.

С други думи, за да може правилно да оценим дадената инвестиционна възможност, тя трябва напълно да спада в нашия кръг на компетентност. Но какво реално представлява този кръг?

Ако решим да инвестираме в дадена компания, то в най-малки детайлите трябва да сме наясно с бизнес модела и цялостната бизнес динамика на компанията. Трябва да сме наясно с нейния  фундамент , т.е. трябва да можем да си обясним цялата структура на оперативността на бизнеса, а именно: по какъв начин компанията прави пари, колко производителни са активите, кои са потоците на приходи на компанията, за какво компанията харчи парите си, в какво инвестира компанията (прочуване и разработки, както и капиталови инвестиции). Мениджмънтът на компанията достатъчно опитен ли е? Умело ли управлява всички налични ресурси, далновиден ли е за това, което може да стане утре, а дали по най-добрия начин прилага дългосрочната стратегия на компанията?

Изключително важно е да сме наясно, както с текущата оперативност, така и с всички двигатели просперитет – кои са онези елементи и фактори, които ще гарантират растеж и занапред. Отделно трябва да сме наясно с потенциалните рискове, т.е. кои са онези външни фактори, които могат да имат сериозно пряко въздействие върху перспективите на компанията.

А има ли компанията защитни механизми? Кои са онези дълготрайни конкуренти предимства, които биха предпазили компанията от редица неконтролируеми външни фактори – бизнес цикъл, технологични промени и т.н. Наличието на конкурентно предимство кара потребители да изберат даден бизнес вместо друг. Колкото по-търсени са продуктите на една компания, толкова по-сигурен става ръстът на приходите, подобрение на маржовете, ръстът на печалбите и на положителните парични потоци.

Когато пречупваме всяка инвестиция спрямо кръга на компетентността ни, не само, че оценяваме оперативността на дадения бизнес, но можем да си гарантираме, че допусканията ни за бъдещето на бизнеса стъпват на здрава основа. А след като това е налице, ще може с лекота да достигнем до справедливата оценка на бизнеса.

 Ако можем да обясним на малко дете какво прави дадения бизнес, ако може да достигнем до основната структура и градивни елементи на бизнеса , то драстично намаляваме риска, който поемаме от евентуалната инвестиция. Потенциалните негативни изненади, стават пренебрежително малко.

Разбира се, за да имаме кръг на компетентност, първо трябва да сме стъпили на добра основа от знания и технически умения.

Ако сте решили да ставате активни инвеститори, трябва да сте наясно как функционират парите, икономиката, капиталовите пазари, пазарната динамика, различните активи и като цяло как функционира финансовата система. Към това трябва да се изградят и технически умения за оценяване на различните инвестиционни възможности, бизнеси или активи. След това е нужно да отделите време, за създаването на вашия кръг на компетентност и последващо разширяване на границите му.

А ако всичко изброено до тук ви се вижда като прекалено голямо усилие, за което не можете да разпределите нужното време, то вие пак можете да изградите кръг на компетентност, но този кръг ще бъде пречупен спрямо пасивния инвеститор.

Винаги пречупвайте инвестиционните възможности спрямо кръга на вашата компетентност. По този начин сами пред себе си оправдавате, че инвестирате в нещо, което разбирате. Намалявате риска, стресовите нива и безпокойство, но за сметка на това увеличавате вероятността за печалба.

#2. Изберете един инвестиционен стил


Мнозина са в заблуда, че за да успеят в света на инвестициите,  те имат нужда от най-добрия инвестиционен стил. Но кой определя този стил? Истината е, че има различни стилове – от консервативен до изключително агресивен. Всеки един стил си има плюсове и минуси. Но правилният е онзи, който е най-близо до вас, който ви приляга най-добре.

След като изберете стила,  стриктно се придържайте към него!  Една съществена грешка, която правят редица инвеститори е да скачат от един стил на друг или от един подход на друг. Това е нищо повече от „синдрома на новото лъскаво нещо“.

Ако не можете да разполагате с нужното време, активния трейдинг, не е за вас. Ако сте водени от дивидентите и пасивния доход, няма логика да купувате най-горещите технологични компании. Ако вашият кръг на компетентност е изграден изцяло от недвижимите имоти и основно инвестирате в недвижими имоти с цел наемна доходност, няма никаква логика да започнете търговия с опции, само защото ваш приятел се хвали, че със стратегиите iron condor или продажба на put опции, прави пари докато спи.За да сте напълно наясно с вашия стил, първо трябва да се самоопределите. За да се случи това, трябва да сте брутално откровени към вас самите. Трябва да знаете до каква степен сте склонни да поемате риск. Ако толкова много се тревожите за вашите инвестиции и нарушавате съня си заради тях, това ще е видим сигнал, че сте преминали нивата на допустимия за вас риск.

Нивата на пределния риск са пределната потенциална доходност, която можете да извлечете от инвестиции си. Не бъдете алчни и не се лакомете за повече.

Изборът на инвестиционен стил, зависи и от това кога ще имате нужда от парите си – дали инвестирате с цел правене на „бързи и лесни“, или сте в „дългата игра“ на инвестициите.

Към горните три фактора (риск, доходност и ликвидност), трябва да си отговорите и на един фундаментален въпрос – „С какво време разполагам?“. Аз съм активен инвеститор, който инвестира в стойност. Това ще рече, че моят инвестиционен стил, няма да е подходящ за човек, който може да разпредели по няколко часа на месец за своите инвестиции.

Трябва да сте наясно, че винаги някой в определен момент ще извлече много по-добри резултати от инвестициите си спрямо вашите, но това не е причина, заради която да промените стила си.

В света на инвестициите има безброй нюанси на редица стилове и подходи, но вие трябва да изберете само един – вашия. Зад този стил ще стоите самите вие – с вашите инвестиционни изисквания, индивидуализъм и характер.

#3. Търсете стойността


Най-сигурният начин да успеем в света на инвестициите е като  купуваме стойност, т.е. активи, които им е вродено да създават нова стойност.  Не казвам, че няма други начини, спрямо които да се правят пари, но меко казано те не са устойчиви в дългосрочен план.

На капиталовите пазари ние не просто купуваме акции, ние купуваме дялове от бизнеси. За да продължи своето съществуване, един бизнес е длъжен да създава стойност, т.е. да създава продукти и услуги, които да задоволяват реални нужни и потребности или да дава решения на редица проблеми. Когато инвестираме в бизнеси, които създават стойност, ние няма да спекулираме с цената на компанията, а ще направим „безопасен залог“. Залагаме както на текуща, така и на бъдеща стойност, която компанията ще генерира.

Реалността е, че има сериозно разминаване между цената на една акция и нейната стойност, т.е. нейния фундамент. Това разминаване изключително добре работи в наш интерес. Това разминаване може да бъде нашето най-мощно оръжие (точно затова харесвам фундаменталния подход).

Една от любимите ми мисли на Уорън Бъфет гласи, че: „цената е това, което плащаш, а стойността това, което получаваш“. Когато цари оптимизъм на пазарите, често пъти се оказва, че сме платили много по-висока цена за дадена акция (дадената стойност). Същото важи и в обратния случай – при негативизъм или временни пазарни трусове, често сме заплатили много по-ниска цена за същата стойност.

#4. Справедливата цена


Предполагам, че всеки, който чете тази статия ще достигне до заключението, че компании като Apple, Microsoft и Google са изключително стойностни (неслучайно Apple е най-ценната и най- скъпата компания, пречупено през пазарната капитализация), но колко от вас могат да определят коя е справедливата цена на компанията? Коя е онази цена, при която считате, че пазарът е оценил справедливо компанията?

Нека да дам един много лесен пример: апартамент. Обективно няма никакъв спор зад стойността на едно жилище и какви нужди удовлетворява то, но коя е онази цена, която трябва да се даде, за да се купи?

С тези два примера искам да покажа, че от инвестиционна гледна точка не е важна текущата пазарна цена и че не трябва да се инвестира на всяка цена!

Имаме нужда от отправна точка!

Нужно е да разполагаме с процес, спрямо който да можем да оценим дадения бизнес, актив или инвестиционна възможност. На базата на този процес, може да достигнем до справедливата цена на дадения актив. А когато сме наясно с тази цена, то трябва да я съотнасяме спрямо пазарната цена на същия актив и след това да вземем инвестиционно решение – дали купуваме или продаваме.

Когато най-накрая овладях процеса за достигане до справедливата цена на една компания, реших да погледна предишните ми инвестиции. Исках да разбера какво съм правил и до колко съм се отклонявал от цената.

Резултат беше изненадващ за мен. Оказа се, че съм купувал с десетки проценти надценка от справедливата цена, както и че съм имал доста пропуснати ползи, чакайки огромен спад … много под справедливата цена. Представете си какво би се случило с вашия портфейл, ако систематично не купувахте с 10-20% по-скъпи акции? А ако можехте да намалите и пропуснатите ползи?

За да достигнем до справедливата цена на дадена компания (или активи) е нужно изцяло да оперираме от кръга на нашата компетентност. Това е ключово, защото трябва да оценим, както фундамента (стойността) на компанията, така и нейното бъдеще. Стойността или справедливата цена на една компания е равна на сегашната стойност на всички парични потоци, които ще бъдат генерирани от компанията през нейния „живот“(създал съм детайлен практичен курс, в който показвам в най-малки детайли цялостния процес през, който преминавам достигайки до справедливата цена на една компания).

Когато стане въпрос за бъдещето, единственото сигурно нещо е, че няма нищо сигурно. Никой не знае със 100 процентова точност какво ще стане утре, но за да достигнем до справедливата цена на една компания, трябва да допуснем какво бъдеще ѝ е отредено. Точно затова е толкова важно да имаме кръг на компетентност, защото трябва да направим максимално „обективни“ допускания за развитието на компанията.

Не оценяваме на базата на покълналия стрък жито днес, а на базата на златния клас, който ще бъде утре. Разбира се, за да се достигне до този златен клас, трябва плодородна земя, отглеждане по технология, благополучни метеорологични условия и не на последно място –търпение и време.

С примера искам да покаже, че ако всички условия и ресурси са налице, то ще достигнем до златния клас. Но нека не забравяме, че няма нищо сигурно на този свят. С други думи има „риск“. Риск дали всички условия ще са на лице. Отделно максималния потенциал на кълна, е именно житния клас, в който може да се превърне. Нищо повече – не трябва да спекулираме с нереални бъдещи очаквания!

Ние като инвеститори сме длъжни да оценим рисковете и потенциала на всяка една инвестиционна възможност. Ако подценим риска и надценим потенциала, ще се окаже, че сме платили висока цена за нещо, което не е трябвало да купуваме.

Дебело подчертавам, че „справедливата цена“ е следствие на нашите допускания за дадената компания или актив, т.е. тази цена е субективна величина! Ако инвестираме на базата на тази цена, това, което казваме е че ние сме прави, а пазарът е в грешка.

Точно за това е нужно да оперираме от кръга на нашата компетентност, за да можем да направим максимално „обективни допускания“. Това означава, че ще трябва да се вложи време в четене на отчети, доклади, прочувания и всякаква материали свързани с компанията и индустрията, в която оперира. Само така ще сме сигурни, че допусканията и проекциите за бъдещето ще са стъпили на нещо обективно и няма да стреляме на „сляпо в тъмното“, т.е. ще имаме разумни очаквания.Нека да погледнем справедливата цена и стойността от друг ъгъл –  продажбата.  Всяко нещо си има начало и край. Инвестициите не са нищо по-специално. Те са подвластни на тази максима. Но къде да продадем? Отново имаме нужда от отправна точка и референция за стойност.

Ако сме инвестирали, когато пазарната цена на една компания е била под нейната справедливата цена, не е ли логично да продадем, когато справедливата цена е над пазарната такава? Мисля, че отговорът е ясен! Отново справедливата цена ни дава ориентир, а от нас зависи спрямо какво отклонение от тази цена ще продадем – на 50%, 100%, 200%, 500% или над 500%. Отделно може да продадем не следствие на ценово отклонение, а когато има негативна промяна във фундамента или двигателите на растеж започват да ерозират.

А какво става, ако не сме инвестирали, но пазарната цена е все още над справедливата? Отговорът е елементарен: не правим нищо! Трябва да устоим на емоциите и на страха от пропускане на възможността! За да сме достигнали до дадената справедлива цена, ние сме стъпили на обективен процес, т.е. няма нищо случайно в тази цена.

Може да приложим концепцията за справедливата цена на дивиденти, growth или value компании, недвижими имоти и редица други активи. Една компания може да има много висока цена и по редица финансови метрики (P/E, P/S, P/B, PEG и т.н.). Тя може да бъде „надценена“, но въпреки това да има много силен фундамент и потенциал за геометричен растеж в идните 5-10 години. С други думи, въпреки че конвенционалната оценка сочи, че компания е надценена,  спрямо нашите допускания компанията може да е справедливо оценена – дори и подценена. 

Като активни инвеститори нашата работа е да се поставим в максимално добра позиция, а това става когато разполагаме с правилния процес за оценяване и знаем по всяко време къде се намира стойността. След това всичко зависи изцяло от нас и от инвестиционното решение, което вземем – покупка, продажба или просто да не правим нищо.

Ако принципите за стойността и справедливата цена са далечни за вас,  тогава всяка цена ще е перфектна за вас. Само не се учудвайте, защо тогава имате посредствени резултати и не можете дори да постигнете пазарната доходност.

Към част 2-ра от моите инвестиционни принципи.

.


Ако искате имате правилната инвестиционна основна и да управлявате по най-добрия начин парите си и те да работят здраво за вас, можете да видите моите програми и продукти:


✅Практически курс: Намиране на справедливата цена на една 📈компания

✅Наръчник: Как да изградим 💵машина за пари от ETF-и?

✅Практически курс: Намиране на инвестиционната стойност на 🏠имота

✅Книга: От 0 до 1000 лв. на месец: пасивни доходи от инвестиции в 🏡имоти

БЕЗПЛАТНА 15 Минутна финансова консултация

*Информацията, която предоставям в статиите и видеата, не трябва да се счита за взимане на инвестиционно решение. Направете свое проучване и вземете информирано решение за вашите пари.

5 1 vote
Article Rating
Сподели с приятели :)
Написано от:
Александър Дяков

Казвам се Александър Дяков, и моята страст е света на финансите и инвестициите. Аз съм инвеститор в стойност и имам над 15 годишен опит в широк спектър от инвестиции във финансови и реални активи, като специализирам в бизнес и инвестиционното оценяване.

Виж всички статии
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Написано от: Александър Дяков
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x