3 подценени компании

3 подценени компании

В следващите редове ще ви предоставя 3 компании, които, на базата на моите допускания, считам за подценени.

Не искам статията да стане прекалено дълга, затова ще обобщя, че всяка една от  3-те компании е машина за пари, а целта на статията е да достигна до оценката на тази машина за пари.

С други думи ще достигнем до справедливата цена на всяка една от компаниите, след което ще съпоставим тази цена с нейната пазарна цена. А как ще достигнем до справедливата цена? Чрез модела на дисконтирането парични потоци.

Преди да започнем искам да сме наясно, че:

Анализът е изцяло с образователен характер, базирайки се на личните ми допускания и по никакъв начин анализът не трябва да се счита като препоръка за инвестиционно решение. С други думи – не приемайте думите ми в статията за чиста момента. Направете свое проучване и използвайте ваши индивидуални допускания за проекции и дисконтиране при моделирането на справедливата цена.

Walgreens Boots Alliance (WBA)

Преди да достигнем до справедливата цена на компанията, нека да видим дали изобщо си заслужава да инвестицията. Как? Ще използвам моя чек лист за оценка, базиран на 5 финансови метрики.

 • Ръст на приходите за период от 5 години – да
 • Ръст на печалбата за период от 5 години – да
 • Ръст на Свободния Паричен Поток за период от 5 години – не
 • Свободен паричен Поток да изплати общия дълг в рамките на 5 години – не
 • ROIC средно за 5-те години да е над 8.5% – да

Въпреки че не е 5 от 5, това не означава, че компанията не си заслужава, а просто, че е по-рискова, т.е. задължително трябва да направите щателен анализ.

За да разберем дали текущо пазарът е подценил, надценил или справедливо оценил WBA, трябва да започна с моите очаквания за бъдещото на компанията. Искам ясно да подчертая, че това са моите допускания за бъдещото на WBA.

Започвам с моите 10 годишни (минус 6 месеца, за да синхронизирам края на фискалните години) допускания за бъдещото развитие на компанията:

WBA - Entry

*Към 10-та година очаквам множителите за терминална стойност да бъдат съизмерими спрямо историческите средни за големите развити компании.

Изискуемата ми норма на доходност от инвестицията ще е 12,5%. Защо? Защото, ако сте активни инвеститори, ще искате няколко процента премия над пазарната доходност. Това е премия, която ще компенсира времето и усилията, които влагате за анализ и оценяване на компании/инвестиционни възможности. В противен случай, можете да се обмислите пасивните инвестиции – инвестиция в ETF следващ S&P 500 би генерирала очаквана възвръщаемост в рамките на 10%.

На базата на паричните потоци се получава следното:

wba - dcf

Спрямо базовия сценарий, справедливата цена на WBA е 81,34 долара. Ако усредним 3-те сценария(негативен, базов и оптимистичен), справедливата цена ще е 81,34 долара.

На базата на допусканията може да заключим, че пазарът текущо е подценил компанията, защото пазарната цена ѝ е 40,96 долара.

META

Отново започвам с моя чек лист за оценка базиран на 5 финансови метрики.

 • Ръст на приходите за за период от 5 години – да
 • Ръст на печалбата за период от 5 години – да
 • Ръст на Свободния Паричен Поток за период от 5 години – да
 • Свободен паричен Поток да изплати общия дълг в рамките на 5 години – да
 • ROIC средно за 5-те години да е над 8.5% – да

На базата на този чеклист, компанията ми представлява интерес, така че нека да се прехвърлим към постигането на справедливата ѝ цена.

Да се насочим към моите 10 годишни допускания за бъдещото развитие на компанията:

META Entry

*Към 10-та година очаквам множителите за терминална стойност да бъдат съизмерими спрямо историческите средни за големите развити компании.

Изискуемата ми норма на доходност от инвестицията ще е отново 12,5%. Защо? Защото, ако не целите поне такава доходност, то можете да се обмислите пасивните инвестиции – инвестиция в ETF следващ S&P 500 би генерирала очаквана възвръщаемост в рамките на 10%.

На базата на паричните потоци се получава следното:

meta - dcf

Спрямо базовия сценарий, справедливата цена на МЕТА е 296,48 долара. Ако усредним 3-те сценария(негативен, базов и оптимистичен), справедливата цена ще е 300,98 долара.

На базата на допусканията може да заключим, че пазарът текущо е подценил компанията, защото пазарната цена ѝ е 167,89 долара.

INTEL (INTC)

Отново започвам с моя чек лист за оценка базиран на 5 финансови метрики.

 • Ръст на приходите за за период от 5 години – да
 • Ръст на печалбата за период от 5 години – да
 • Ръст на Свободния Паричен Поток за период от 5 години – не, това ще се компенсира с бъдещи инвестиции във фабрики за производство на полупроводници
 • Свободен паричен Поток да изплати общия дълг в рамките на 5 години – да
 • ROIC средно за 5-те години да е над 8.5% – да

На базата на този чеклист, компанията ми представлява интерес, така че нека да се прехвърлим към постигането на справедливата ѝ цена.

Да се насочим към моите 10 годишни (минус 6 месеца, за да синхронизирам края на фискалните години) допускания за бъдещото развитие на компанията:

Intel - Entry

*Към 10-та година очаквам множителите за терминална стойност да бъдат съизмерими спрямо историческите средни за големите развити компании.

Изискуемата ми норма на доходност от инвестицията ще е отново 12,5%. Защо? Вече предполагам е ясно защо.

На базата на паричните потоци се получава следното:

intc - dcf

Спрямо базовия сценарий, справедливата цена на INTC е 48.08 долара. Ако усредним 3-те сценария(негативен, базов и оптимистичен), справедливата цена ще e 49.26 долара.

На базата на допусканията може да заключим, че пазарът текущо е подценил компанията, защото пазарната цена ѝ е 37.78 долара.

Какви са вашите допускания и оценки за 3-те компании? В коя от тях бихте инвестирали и защо?


[Важно]: Анализът е изцяло с образователен характер, базирайки се на личните ми допускания и по никакъв начин анализът не трябва да се счита като препоръка за инвестиционно решение. С други думи не приемайте думите ми в статия за чиста момента. Направете свое проучване и използвайте ваши индивидуални допускания за проекции и дисконтиране при моделирането на справедливата цена.

Ако имате въпроси спрямо цялостния процес за намиране на справедливата цена, то можете да се запознаете с курса оттук. Създал съм практически курс, в който обяснявам всеки детайл от цялостния процес, за да може всеки един активен инвеститор да достигне до справедливата цена на дадената компания, спрямо неговите индивидуални допускания.

5 2 votes
Article Rating
Сподели с приятели :)
Написано от:
Александър Дяков

Казвам се Александър Дяков, и моята страст е света на финансите и инвестициите. Аз съм инвеститор в стойност и имам над 15 годишен опит в широк спектър от инвестиции във финансови и реални активи, като специализирам в бизнес и инвестиционното оценяване.

Виж всички статии
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Написано от: Александър Дяков
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x