Финансов модел за електронни магазини

Финансов модел подходящ както за стартиращи електронни магазини, така и за собственици с установен бизнес в света на електронната търговия.

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ:

149 лева 119 лева

До края на промоцията остават точно:

  1  4
Дни
:
 
  1  4
Часове
:
 
  1  5
Минути
:
 
  5  9
Секунди

Изтърва възможността:

Форматът на модела е подходящ както за Google Sheet, така и за Microsoft Excel. Моделът калкулира проекции и стойностти на:

  • Продажбите (приходите)
  • Общата себестойност
  • Маркетинг разходите 
  • Разходите по доставка 
  • Големина на екипа и техните заплати
  • Маржове на оперативност, както и нетна печалба
  • Финансовите показатели на месечна и годишна база
  • Общата динамика на паричните потоци
  • KPIs - CAC, ROAS, LTV и т.н.

Детайлен изглед: