Достигане до инвестиционна стойност на имота

Модел за достигане до инвестиционната стойност на имота, гарантирайки ни, че инвестираме само в онези възможности, които отговарят на инвестиционните ни изискания прилагайки - класическата стратегия.

247 лева

Форматът на модела е подходящ както за Google Sheet, така и за Microsoft Excel. Следствие на индивидуални допускания, моделът показва инвестиционната стойност имота, прилагайки - класическата стратегията. Този модел е подходящ:

  • За всеки, който иска да инвестира на базата на инвестиционната (оптималната) стойност на имота
  • За инвеститори, които искат да съкратят времето за оценка, но не разполагат с правилните инструменти
  • За инвеститори, които искат да разполагат със система за филтриране на възможности - да инвестират само в онези, които напълно удовлетворяват инвестиционните им изисквания
  • За всеки, който иска да увеличава нетното си богатство, посредством недвижимите имоти
  • За всеки, който не иска да разчита на случайността и късмета, а иска да има прогнозируемост и повторяемост в инвестициите си

Детайлен изглед: