Намиране на справедливата цена на компанията

Инвестиционен модел за достигане до справедливата цена на една компания, посредством - дисконтираните парични потоци

247 лева

Форматът на модела е подходящ както за Google Sheet, така и за Microsoft Excel. Следствие на индивидуални допускания, моделът показва справедливата цена на компанията. Този модел е подходящ:

  • За всеки, който иска да инвестира на базата на справедливата (оптималната) цена - прилагайки DCF метода
  • За всеки, който иска да скъси времето за достигане до справедлива цена - до 5 минути прилагайки текущия модел
  • За всеки, който иска да намали пропуснатите инвестиционни възможности
  • За всеки, който иска спокойно и уверено да управлява своя инвестиционен портфейл
  • За всеки, който иска ефективно да увеличава капитала си, като инвестира в подценените и да избягва надценените компании, но не разполага с нужния процес

Детайлен изглед: