Финансов модел за оценка на бизнеси

Финансов модел подходящ както за инвеститори, които искат да закупят бизнес, така и за собственици, които искат да оценят бизнеса си, стъпвайки на солидна финансова логика.

247 лева

Форматът на модела е подходящ както за Google Sheet, така и за Microsoft Excel. Следствие на индивидуални допускания, моделът показва:

  • Оценка на бизнес спрямо Venture Capital метода
  • Оценка на бизнес спрямо DCF Long Term Growth метода
  • Оценка на бизнес спрямо DCF with Exit Multiple метода
  • 3 сценарии на оценяване базирани на Enterprise Value
  • 3 сценарии на оценяване базирани на Equity Value
  • Футболна графика на различните стойностни оценки

Детайлен изглед: