Наемана оперативност

Модел за оценка на наемана оперативност на имота, гарантирайки ни, че инвестираме само в онези възможности, чиито разходи са напълно покрити от намеателя.

97 лева

Форматът на модела е подходящ както за Google Sheet, така и за Microsoft Excel. Следствие на индивидуални допускания, моделът показва наемната оперативност имота, прилагайки стратегията - наемните стратегии. Този модел е подходящ:

  • За инвеститори, които искат да съкратят времето за оценка, но не разполагат с правилните инструменти
  • За инвеститори, които искат да разполагат със система за филтриране на възможности - да инвестират само в онези, които напълно удовлетворяват инвестиционните им изисквания
  • За всеки, който иска инвестиционният му капитал да работи най-високи обороти
  • За всеки, който не иска да разчита на случайността и късмета, а иска да има прогнозируемост и повторяемост в инвестициите си

Детайлен изглед:

Insert Content Template or Symbol