Инвестиционен процес, който ще те научи как да намериш справедливата цена на всяка публична компания (Бъдещ Практически Курс)

Спри да се чудиш дали цената е подценена или надценена, просто намери вътрешната цена на компанията и инвестирай спрямо нея. 
Изгради инвестиционно постоянство! 


Защо подготвям практически курс?

От началото на извънредното положение до сега проведох стотици разговори (голяма част бяха Pro Bono), като ​много от въпросите бяха свързани с инвестиции и по-точно: "В какво да инвестирам?", "Сега ли е момента да купя?', "Акциите не са ли прекалено надценени?", "Къде мислиш да инвестираш?".

Направи ми впечатление, че по-голямата част от хора са активни инвеститори, които са наясно с фундаменталните принципи на инвестирането, но не могат да оценят и да определят сами къде е най-оптималната цена за покупка на дадена акция.

В средата на миналия месец споделих специализиран pdf файл с оценка на справедливата цена на няколко дузини технологични компании. Просто споделих какви са оценките на тези компании, спрямо инвестиционния процес, който следвам. На базата на този процес, достигам до справедливата цена на една компания, а от там се разбира дали тя е надценена или подценена спрямо пазара и най-вече каква е нейната стойност (естествено, това е на базата на допусканията от файла)!

След като споделих pdf-a, останах силно изненадан от последвалия отзвук! Изключително много хора се свързаха с мен, защото са търсили точно такъв подход за оценка на стойността на една компания. Те ми споделиха, че ​умеят да преценяват дали си струва да инвестират в дадената компания, но не ​умееха да определят точно колко трябва да струва тя.​ Изпитваха сериозни трудности да намерят оптималната или справедливата цена на бизнеса. Но те виждаха решение на проблемите си именно в този pdf.

Справедливата цена е фундаментална част от Value Investing (Инвестирането в Стойност) - инвестиционната философия и подход на легендарния Уорън Бъфет. Крайния резултат на този поход е именно определянето на fair value или справедливата цена спрямо която една компания трябва да струва.

Моят инвестиционен подход е изцяло подвластен на инвестирането в стойност и точно това показах миналия месец в онзи pdf. А след като го споделих, многократно бях питан дали не обмислям да структурирам процеса си като програма или курс.

Опитът ми от последните няколко седмици показва, че редица инвеститори изпитват затруднения с определянето на стойността на една компания, имат сериозни терзания дали цената не е надценена, притесняват се дали не са направили грешна покупка, а други директно съжаляват, че са направили грешни инвестиции, от които са загубили значителна част от своя инвестиционен капитал ... просто защото са купили или грешните компании, или са ​инвестирали на много надценени нива. Също така имаше и инвеститори, които споделиха с мен, че са имали много пропуснати ползи, следствие емоциите и липсата на обективен инвестиционен процес.

Именно заради горе изброените причини, обмислям създаването на практически курс, в който показвам моя инвестиционен процес, с помощта на който, достигам до стойността на една компания и определям дали компанията е надценена, подценена или справедливо оценена от пазара.

Лично съм предал моя опит и процес на десетки инвеститори и мога да твърдя, че непосредствените ползи от процеса са: увереност и спокойствие при взимането на инвестиционното решение, драстично намаляване на грешни инвестиции и загуба на инвестиционен капитал, оптимизиране на пропуснатите инвестиционни ползи, намиране на възможности с асиметричен риск към печалба, но най-вече ефективно управление и увеличение на инвестиционния портфейл.

Какво ще има в практическия курс?

Всичко, което трябва на всеки инвеститор да достигне до вътрешната стойност на една компания, както и умелото управление на своя портфейл, а именно:

 • Същността на Value Investing (инвестирането в стойност); 
 • Процеса за оценка на стойността на една компания от A до Я; 
 • Входящи метрики за оценка на стойността;
 • Допускания и методи за проекция на бъдещето - източници и индивидуален подход;
 • Допускания и методи за дисконтиране;
 • Подход за намаляване на риска;
 • Подход за намиране на възможности с асиметричен риск към печалба;
 • Ефикасен подход за покупки и продажби на акции;
 • Полу-автоматизиран модел за оценка на всяка една компания;
 • Инструменти за организация на потенциални инвестиционни възможности;
 • ...  и други (които ще ги запазя в тайна).

Кога се очаква?... скоро

Очаквам да споделиш твоите препоръки и въпроси в секцията долу: